Pediyatrik Beyin Tümörlerinde Cerrahi Sonrası Perioperatif Sonuçlar: Sekiz Yıllık Kısa Vadeli Sonuçların Değerlendirilmesi
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  Özgün Araştırma
  P: 90-96
  Ağustos 2024

  Pediyatrik Beyin Tümörlerinde Cerrahi Sonrası Perioperatif Sonuçlar: Sekiz Yıllık Kısa Vadeli Sonuçların Değerlendirilmesi

  J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2024;11(2):90-96
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 08.11.2023
  Kabul Tarihi: 20.03.2024
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  Öz

  Giriş

  Beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen hastalarda ameliyat sırasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Pek çok çalışma ameliyatın uzun vadeli etkilerine odaklanırken, çok azı perioperatif döneme odaklandı. Bu çalışmanın amacı çocuk yoğun bakım ünitemizde (ÇYBÜ) beyin tümörü nedeniyle opere edilen hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi ve sonuca etki eden faktörlerin belirlenmesidir.

  Yöntemler

  Sekiz yıllık süreçte ÇYBÜ’de intrakraniyal tümör ameliyatı geçiren hastalar geriye dönük olarak tarandı.

  Bulgular

  Çalışmaya 74 hasta dahil edildi, ortalama yaş 60 (1,5-192) ay olup, 41 (%55,4) hastada supratentoryal tümör tespit edildi. Hastaların ÇYBÜ’de ortalama kalış süresi 5 (1-150) gündü. Supratentoryal tümör lokalizasyonu, ventriküloperitoneal şant varlığı, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu, ventilatör ilişkili pnömoni ve diğer enfeksiyonlar değerlendirildiğinde, hastaların ÇYBÜ’de kalış süreleri 15 günden fazla (%77) ve 15 günden az (%23) olarak değerlendirildiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Ameliyat sonrası dönemde 12’sinde (%16) diyabet insipidus (Dİ), 9’unda (%12) septisemi, 8’inde (%10) şant enfeksiyonu, 7’sinde (%9) hidrosefali, 5’inde (%6) nöbet, hastaların 5’inde (%6) kraniyal sinir felci görüldü.

  Sonuç

  Nörolojik sekeller yaş ilerledikçe arttı ve infratentoryal tümörlü hastalarda daha sık görüldü. Ameliyat sonrası ilk 4 günde delta sodyum ile Dİ arasında ilişki bulunurken, nörolojik sekellerle ilişki saptanmadı.

  Anahtar Kelimeler: Beyin tümörü, çocuk, perioperatif dönem sorunları, çocuk yoğun bakım, delta sodyum

  References

  1
  Clement SC, Schouten-van Meeteren AYN, Boot AM, Claahsen-van der Grinten HL, Granzen B, et al. Prevalence and Risk Factors of Early Endocrine Disorders in Childhood Brain Tumor Survivors: A Nationwide, Multicenter Study. J Clin Oncol. 2016;34:4362-70.
  2
  Araujo OL, Trindade KM, Trompieri NM, Fontenele JB, Felix FHC. Analysis of survival and prognostic factors of pediatric patients with brain tumor. J Pediatr (Rio J). 2011;87:425-32.
  3
  Molineus A, Boxberger N, Redlich A, Vorwerk P. Time to diagnosis of brain tumors in children: a single-centre experience. Pediatr Int. 2013;55:305-9.
  4
  Wilne S, Collier J, Kennedy C, Koller K, Grundy R, et al. Presentation of childhood CNS tumors: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 2007;8:685-95.
  5
  Saadeh FS, Melamed EF, Rea ND, Krieger MD. Seizure outcomes of supratentorial brain tumor resection in pediatric patients. Neuro Oncol. 2018;20:1272-81.
  6
  Houdemont SP, Carli ED, Delion M, Ringuier B, Chapotte C, et al. Short-term neurological outcome of children after surgery for brain tumors: incidence and characteristics in a pediatric intensive care unit. Childs Nerv Syst. 2011;27:933-41.
  7
  Jensterle M, Jazbinsek S, Bosnjak R, Popovic M, Zaletel LZ, et al. Advances in the management of craniopharyngioma in children and adults. Radiol Oncol. 2019;53:388-96.
  8
  Chen L, White WL, Spetzler RF, Xu B. A prospective study of nonfunctioning pituitary adenomas: presentation, management, and clinical outcome. J Neurooncol. 2011;102:129-38.
  9
  Devin JK. Hypopituitarism and Central Diabetes Insipidus, Perioperative Diagnosis and Management. Neurosurg Clin N Am. 2012;102:679-89.
  10
  Sorba EL, Staartjes VE, Voglis S, Tosic L, Brandi G, et al. Diabetes insipidus and syndrome of inappropriate antidiuresis (SIADH) after pituitary surgery: incidence and risk factors. Neurosurg Rew. 2021;44:1503-11.
  11
  Kruis RWJ, Schouten-van Meeteren AYN, Finken MJJ, Oostdijk W, van Trotsenburg ASP, et al. Management and consequences of postoperative fluctuations in plasma sodium concentration after pediatric brain tumor surgery in the sellar region: a national cohort analysis. Pituitary. 2018;21:384-92.
  12
  Williams CN, Riva-Cambrin J, Presson AP, Bratton SL. Hyponatremia and poor cognitive outcome following pediatric brain tumor surgery. Journal of Neurosurgery: Pediatrics PED. 2015;15:480-7.
  13
  Schipmann S, Brix T, Varghese J, Warneke N, Schwake M, et al. Adverse events in brain tumor surgery: incidence, type, and impact on current quality metrics. Acta Neurochir (Wien). 2019;161:287-306.
  14
  Helmbold LJ, Kammler G, Regelsberger J, Fritzsche FS, Emami P, et al. Predictive factors associated with ventriculoperitoneal shunting after posterior fossa tumor surgery in children. Child’s Nervous System. 2019;35:779-88.
  2024 ©️ Galenos Publishing House