Derleme

Çocuk Acilin Bir Boyutu: Psikiyatrik Aciller ve Hemşirelik Yaklaşımı
 • Bahar Aksoy
 • İlknur Kahriman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 66-73 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.93823

Özgün Araştırma

Çocuk Acil Kliniğine Hastaneler-arası Transferle Kabul Edilen Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Taylan Çelik
 • Sinan Güzel
 • Fatih Battal
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 74-79 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.99815
Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemovijilans Anket Çalışması
 • Alper Köker
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Perihan Aydın
 • Gökçe Aktuna
 • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 80-84 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.58569
Akut İshalde Dehidratasyon Derecesinin Belirlenmesinde Klinik Değerlendirme Ölçekleri ve Laboratuvar Tetkikleri Yeterli mi?
 • Yaşar Yusuf Can
 • Medine Ayşin Taşar
 • Arife Uslu Gökçeoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 85-93 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.65768
Özkıyım Girişiminde Bulunan Çocukların Sosyo-demografik Özellikleri ve Uyku Alışkanlıkları
 • İlknur Fidancı
 • Medine Ayşin Taşar
 • Rukiye Ünsal Saç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 94-100 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.64426
Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Acil Servislerinin Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisindeki Görüş ve Uygulamalarının Karşılaştırılması: Bir Ulusal Anket Çalışması
 • Murat Anıl
 • Ayşe Berna Anıl
 • Fulya Kamit
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 101-108 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.35682
COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuk Yoğun Bakımda Pediyatrik Trakeostomi Deneyimi
 • Neslihan Zengin
 • Alkan Bal
 • Osman Orkun Cankorur
 • Halil İbrahim Tanrıverdi
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 109-115 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.21033
COVID-19 Pandemisi Çocuk Hastaların Acil Servis ve Poliklinik Başvurularını Etkiledi mi?
 • Damla Geçkalan
 • Rahmi Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 116-122 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.44227
Perfüzyon İndeksinin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Öngörmede Kullanılabilirliği
 • Mehmet Alakaya
 • Ali Ertug Arslankoylu
 • Semra Erdogan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 123-129 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.87609

Olgu Sunumu

Hastane Dışı Doğum: Bir Olgu Sunumu
 • Songül Tomar Güneysu
 • Okşan Derinöz Güleryüz
 • Yasemin Men Atmaca
 • İlknur Fidancı
 • Özlem Çolak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 130-133 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.33254
Kırkayak Isırığı Sonrası Trombositopeni
 • Veysiye Hülya Üzel
 • Meki Bilici
 • Rıdvan Doğan
 • Kamil Yılmaz
 • Özhan Orhan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 134-137 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.58076
Atipik Prezentasyonla Tip IV Dev Paraözofageal Hiatal Herni Tanısı Alan İki İnfant Olgu
 • Esra Öztürk
 • Özlem Balcı
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Seda Kaynak Şahap
 • Ayşe Karaman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 138-142 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.82787
COVID-19 ve AML-M5 Birlikteliği: Bir Pediyatrik Olgu Raporu
 • Elif Nur İldeş
 • Yılmaz Seçilmiş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 143-146 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.70894

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler