Özgün Araştırma

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Ateşli Çocuklarda Ateşli Nöbetin Öngörüsü
 • Elif Çelik
 • Şükrü Güngör
 • Müge Ayanoğlu
 • Ayşe Tosun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 1-7 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.32650
Üçüncü Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde PRISM III ve PIM II Skorlarının Performansının Değerlendirilmesi
 • Büşra Uzunay Gündoğan
 • Oğuz Dursun
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Levent Dönmez
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 8-14 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.48303
Çocuk Acil Servisinde Korozif Madde Alımının Değerlendirilmesi
 • Raziye Merve Yaradılmış
 • Aytaç Göktuğ
 • Ali Güngör
 • İlknur Bodur
 • M. Mustafa Güneylioğlu
 • Betül Öztürk
 • Özlem Balcı
 • Derya Erdoğan
 • Can Demir Karacan
 • Nilden Tuygun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 15-19 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.32154
Doğuştan Kalp Cerrahisi Sonrası Çocuklarda Trakeostomi Endikasyonları ve Sonuçları
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Eşe Eda Turanlı
 • İrem Ersayoğlu
 • Osman Nuri Tuncer
 • Bülent Karapınar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 20-25 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.59489
Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Yapılan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Emrah Gün
 • Hacer Uçmak
 • Fevzi Kahveci
 • Edin Botan
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Hasan Özen
 • Fulden Aycan
 • Gülçin Çıplak
 • Gizem Özcan
 • Fazılcan Zirek
 • Sümeyye Sözduyar
 • Ergun Ergün
 • Nazan Çobanoğlu
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 26-33 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.65487
Santral Venöz Kateter Kullanılarak Seldinger Tekniği ile Ultrason Eşliğinde Plevral Drenaj
 • Gazi Arslan
 • Gültaç Evren
 • Alper Köker
 • Murat Duman
 • Tolga Fikri Köroğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 34-38 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.82712
Nesfatin-1 Düzeylerinin ÇYBÜ’de Beslenme Monitorizasyonu Değerlendirilmesindeki Rolünün Araştırılması
 • Yasemin Çoban
 • Alper Köker
 • Sultan Aydın
 • Yılmaz Akbaş
 • Ahmet Ufuk Kömüroğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 39-43 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.07830

Olgu Sunumu

Çocuk Yoğun Bakımda Bütan Kötüye Kullanımı Nedeniyle Kritik Etkilenen Çocuklar: Klinik Seyirleri ve Sonuçlar
 • Anar Gurbanov
 • Edin Botan
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 44-47 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.26918
Uzun Süreli Takipsiz Astım Hastasında Ağır Astım Atağı İlişkili Orta Lob Sendromu
 • Muhammed Yusuf Mila
 • Talat Sürücü
 • İlyas Bingöl
 • Ceren Ören
 • Hakan Gemici
 • Burçin Beken
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 48-52 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.30085
Tekrarlayan Perikardial Effüzyon ile Prezente Olan Down Sendromlu Bebekte Postperikardiyotomi Sendromu
 • Şeyma Koç
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Utku Arman Örün
 • Mehmet Taşer
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 53-56 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.88709
COVID-19 Pandemisinde MİS-C ile Karışan Bir Kızamık Olgusu
 • Doğa Lüleyap
 • Ayşe Berna Anıl
 • Pınar Küllüoğlu
 • Çapan Konca
 • Fadiye Gökmen Uyanık
 • Gülnihan Üstündağ
 • Barış Güven
 • Dilek Yılmaz Çiftdoğan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 57-61 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.25743
Kalpte Yabancı Cisim
 • Gülşen Yalçın
 • Engin Gerçeker
 • Elif Akın
 • Ümit Dede
 • Muhammed Bahaeddin Başer
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 62-65 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.27870

Derleme

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Beslenme
 • Hasan Ağın
 • Ali Ertuğ Arslanköylü
 • Nazik Aşılıoğlu Yener
 • Ayşe Berna Anıl
 • Oğuz Dursun
 • Tanıl Kendirli
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 66-83 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.49002

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler