Ay: 12 Yıl: 2023
Sayı: 3 Cilt: 10

Özgün Araştırma

Kraniyal Tomografi Çekilmiş Çoklu Travmalı Çocuklarda Travma Skorlama Sistemlerinin Kullanılabilirliği
 • Yasin Ertuğ Çekdemir
 • Uygar Mutlu
 • Ali Öztürk
 • Başak Bayram
 • Murat Duman
 • Handan Güleryüz Uçar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 162-168 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.52244
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimi ve Uygulamalarının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktorlarının Bilgi Düzeyi Üzerine Etkisi
 • Bilge Akkaya
 • Nilden Tuygun
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 169-174 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.48569
Çocuk Yoğun Bakım Çalışanlarının Deliryum Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Tek Merkez Deneyimi
 • Emel Uyar
 • Serhat Emeksiz
 • Oktay Perk
 • Serhan Özcan
 • Ahmet Ertürk
 • Elif Emel Erten
 • Süleyman Arif Bostancı
 • Müjdem Nur Azılı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 175-179 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.99267
Teknolojik Desteğe Bağımlı Yaşayan Kronik Hastalık ve Sakatlıkları Olan Çocukların Bakım Verenlerinin Yükü ve Hayat Kaliteleri: Bir Merkezden Görünüm
 • Nilgün Erkek
 • Melahat Akdeniz
 • Ali Kılınç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 180-185 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.55707
COVID-19 Pandemisi Başında ve Birinci Yılın Sonunda Sağlık Çalışanlarının Sosyal Yaşamları ve Mesleğe Bakışları Konusunda Duygu ve Düşüncelerinin Öz Değerlendirmesi
 • Özlem Tolu Kendir
 • Nilgün Erkek
 • Ramazan Gürlü
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 186-197 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.22599
Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Sürekli Renal Replasman Tedavisinde Sitrat ve Heparinin Karşılaştırılması
 • Edin Botan
 • Ayşen Durak
 • Emrah Gün
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Fevzi Kahveci
 • Hasan Özen
 • Hacer Uçmak
 • Ali Genco Gençay
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 198-204 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.36693

Olgu Sunumu

Pediyatrik Bir Olguda Künt Pelvik Travmaya Bağlı İntraperitoneal Mesane Perforasyonunun Tanı ve Tedavi Stratejisinde Önemli Noktalar
 • Cansu Kural
 • Oktay Ulusoy
 • Emel Ulusoy
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 205-208 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.22448
Akut Apandisit Semptomları ile Başvuran Çoklu Sistemik Enflamatuvar Sendromlu Bir Olgu
 • Ali Korulmaz
 • Sadık Kaya
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 209-211 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.02350
Kistik Fibrosisli Hastalarda Distal İntestinal Obstrüksiyon Sendromu: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen İki Ayrı Olgu Yönetimi
 • Merve Mısırlıoğlu
 • Ahmet Sezer
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Faruk Ekinci
 • Selcan Türker Çolak
 • Dilek Özcan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 212-215 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.83892
Kawasaki Şok Sendromu: Erken Tanıyın, Agresif Tedavi Edin
 • Özlem Sarıtaş Nakip
 • Selman Kesici
 • Ayşe Ünal Yüksekgönül
 • Yelda Bilginer
 • Seza Özen
 • Benan Bayrakcı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 216-220 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.44265
Travma Sonrası Karotis Arter Diseksiyonu ve Enfarktüsü
 • Yılmaz Seçilmiş
 • Yunus E Doğan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 221-223 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.24085
Bebeklik Döneminde Nadir Görülen Moyamoya Hastalığı: Olgu Sunumu
 • Edin Botan
 • Ayşen Durak
 • Merve Boyraz
 • Derya Bako
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 224-227 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.56933

Diğer

2023 Hakem Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 0-0
2023 Yazar Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 0-0
2023 Konu Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler