Kritik Hasta Çocuklarda Nazogastrik ve Endotrakeal Tüp Kullanımı ile Sinüzit Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Geriye Dönük Olgu-kontrol Çalışması
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  Özgün Araştırma
  P: 85-89
  Ağustos 2024

  Kritik Hasta Çocuklarda Nazogastrik ve Endotrakeal Tüp Kullanımı ile Sinüzit Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Geriye Dönük Olgu-kontrol Çalışması

  J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2024;11(2):85-89
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 06.02.2024
  Kabul Tarihi: 08.03.2024
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  Öz

  Giriş

  Erişkinlerde iyi belirlenmiş bir risk faktörü olan okült sinüzit kritik çocuk hastalarda nedeni bilinmeyen ateşe neden olabilir ve sağlık bakımı ile ilişkili olabilir. Bu çalışmanın amacı çocuklarda nazogastrik ve endotrakeal tüp kullanımı ile sinüzite yatkınlık arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

  Yöntemler

  Verileri geriye dönük olarak elde ettik ve radyolojik görüntüleri nazogastrik (NG) ve endotrakeal (ET) tüplerin varlığının yanı sıra sinüzit veya nazofaringeal (NF) sekresyon belirtileri açısından değerlendirdik. Ayrıca görüntüler arasındaki aralıkları da kaydettik.

  Bulgular

  Toplam 162 görüntü ile 65 hasta çalışmaya dahil edildi. Sonuçlar, birinci (13/30, %43,3) ve ikinci (20/30, %66,6) görüntüler arasında sinüzit oluşumunda anlamlı bir artış olduğunu gösterdi (p=0,039). Sinüzit başlangıcı için kritik süre 2,5 gün olarak belirlendi [eğri altında kalan alan: 0,50, %95 güven aralığı (GA): 0,355-0,646]. Tek ve çift tüp arasında sinüzit oluşumu ve NF sekresyonu açısından anlamlı fark yoktu (p=0,389). NG veya ET tüpünün varlığı da sinüzit ile anlamlı bir ilişki göstermedi. Ancak ET tüplü görüntülerin %52’sinde [p=0,004, olasılık oranı (OO): 6,21, %95 GA: 0,001-0,003], NG tüplü görüntülerin ise %84’ünde (p=0,003, OO: 6,9, %95 GA: 0,001-0,003) NF sekresyonlarının olduğu belirlendi.

  Sonuç

  NG ve ET tüplerinin ayrı ayrı veya birlikte kullanımı, NF sekresyonların temizlenmesinin azalması nedeniyle kritik hasta çocuklarda sinüzit gelişme olasılığını artırabilir.

  Anahtar Kelimeler: Sinüzit, nazogastrik tüp, endotrakeal tüp, yoğun bakım

  References

  1
  Christian CE, Thompson NE, Wakeham MK. Use and Outcomes of Nasotracheal Intubation Among Patients Requiring Mechanical Ventilation Across U.S. PICUs. Pediatr Crit Care Med. 2020;21:620-4.
  2
  Kadilak PR, Vanasse S, Sheridan RL. Favorable short- and long-term outcomes of prolonged translaryngeal intubation in critically ill children. J Burn Care Rehabil. 2004;25:262-5.
  3
  Aebert H, Hunefeld G, Regel G. Paranasal sinusitis and sepsis in ICU patients with nasotracheal intubation. Intensive Care Med. 1988;15:27-30.
  4
  Knodel AR, Beekman JF. Unexplained fevers in patients with nasotracheal intubation. JAMA. 1982;248:868-70.
  5
  Moore BM, Blumberg K, Laguna TA, Liu M, Zielinski EE, Kurachek SC. Incidental sinusitis in a pediatric intensive care unit. Pediatr Crit Care Med. 2012;13:e64-8.
  6
  Mehta NM, Skillman HE, Irving SY, Coss-Bu JA, Vermilyea S, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017;41:706-42.
  7
  Michelson A, Kamp HD, Schuster B. [Sinusitis in long-term intubated, intensive care patients: nasal versus oral intubation]. Anaesthesist. 1991;40:100-4.
  8
  Vaid S, Vaid N. Normal Anatomy and Anatomic Variants of the Paranasal Sinuses on Computed Tomography. Neuroimaging Clin N Am. 2015;25:527-48.
  9
  Metheny NA, Hinyard LJ, Mohammed KA. Incidence of Sinusitis Associated With Endotracheal and Nasogastric Tubes: NIS Database. Am J Crit Care. 2018;27:24-31.
  10
  van Zanten AR, Dixon JM, Nipshagen MD, de Bree R, Girbes AR, Polderman KH. Hospital-acquired sinusitis is a common cause of fever of unknown origin in orotracheally intubated critically ill patients. Crit Care. 2005;9:R583-90.
  11
  Bolger WE, Butzin CA, Parsons DS. Paranasal sinus bony anatomic variations and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery. Laryngoscope. 1991;101:56-64.
  12
  Cornelius RS, Martin J, Wippold FJ 2nd, Aiken AH, Angtuaco EJ, et al. ACR appropriateness criteria sinonasal disease. J Am Coll Radiol. 2013;10:241-6.
  13
  Adibelli ZH, Songu M, Adibelli H. Paranasal sinus development in children: A magnetic resonance imaging analysis. Am J Rhinol Allergy. 2011;25:30-5.
  14
  Santos JC, Pinto S, Ferreira S, Maia C, Alves S, da Silva V. Pediatric preseptal and orbital cellulitis: A 10-year experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2019;120:82-8.
  15
  Din-Lovinescu C, Mir G, Blanco C, Zhao K, Mazzoni T, et al. Intracranial complications of pediatric rhinosinusitis: Identifying risk factors and interventions affecting length of hospitalization. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020;131:109841.
  16
  Yellon RF. Occult sinusitis in the pediatric intensive care unit. Pediatr Crit Care Med. 2012;13:228-9.
  17
  Howard F, Sankey C. Pneumococcal Bacteremia Complicated by Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. J Gen Intern Med. 2019;34:1653-7.
  18
  Hariri MA, Vice PA. Septic shock and death due to occult sinusitis. J Laryngol Otol. 1990;104:990.
  19
  Melder K, Shaffer A, Govil N, Stapleton A. The Pediatric Sinus Staging System: A Computed Tomography-Based Approach to Grading Pediatric Sinus Disease. Laryngoscope. 2021;131:E642-E8.
  2024 ©️ Galenos Publishing House