Çocuklarda Unutulan Bir Hastalık: Lemierre Sendromu
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  Olgu Sunumu
  P: 126-129
  Ağustos 2024

  Çocuklarda Unutulan Bir Hastalık: Lemierre Sendromu

  J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2024;11(2):126-129
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 03.07.2023
  Kabul Tarihi: 03.10.2023
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  Öz

  Lemierre sendromu, orofaringeal enfeksiyonları takiben gelişen hayatı tehdit eden bir hastalıktır. On üç yaşında kız hasta halsizlik, yüzde ödem ve nefes darlığı yakınmaları ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde sol temporal parakalvarial bölgeden başlayarak bilateral submandibular bölgeden submental bölgeye uzanan apse görünümü, sağ jugüler ven kalibrasyonu incelmiş ve sağ innominat vende intraluminal trombüs mevcuttu. Solunum yetmezliği gelişen ve apse nedeniyle ağız açıklığı sağlanamayan hasta acil trakeostomi yapıldıktan sonra çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Plevral ve perikardiyal efüzyon nedeniyle torasentez ve perikardiyosentez yapıldı. Orofaringeal enfeksiyon sonrası sepsis ve jugüler ven trombozunu içeren bu klinik tablo nedeniyle Lemierre sendromu tanısı konuldu. Lemierre sendromumu için erken tanı, uygun antibiyotik başlanması ve apse drenajı oldukça önemlidir. Zamanında ve multidisipliner bir yaklaşım hayat kurtarıcıdır

  Anahtar Kelimeler: Lemierre, çocuk trombüs, apse

  References

  1
  Noh HJ, Freitas CA, Souza Rde P, Simoes JC, Kosugi EM. Lemierre syndrome: a rare complication of pharyngotonsillitis. Braz J Otorhinolaryngol.;81:568-70.
  2
  Miyamoto S, Toi T, Kotani R, Iwakami T, Yamada S, et al. Lemierre Syndrome Associated with Ipsilateral Recurrent Laryngeal Nerve Palsy: A Case Report and Review. NMC Case Rep J.;3:53-7.
  3
  Pol H, Guerby P, Duazo Cassin L, Chantalat E, Tournemire A, et al. Dangerous Liaisons: Pelvic Variant of Lemierre Syndrome by Right Common Iliac Vein Thrombophlebitis After Sexual Intercourse. J Low Genit Tract Dis.;21:e37-e9.
  4
  Vargiami EG, Zafeiriou DI. Eponym: the Lemierre syndrome. Eur J Pediatr.;169:411-4.
  5
  Riordan T. Human infection with Fusobacterium necrophorum (Necrobacillosis), with a focus on Lemierre’s syndrome. Clin Microbiol Rev.;20:622-59.
  6
  Civgin E, Toprak U, Parlak S, Ozer H. Fissuration of vertebral artery mycotic aneurysm due to Lemierre syndrome. Diagn Interv Imaging.;99:43-5.
  7
  Silva DR, Gazzana MB, Albaneze R, Dalcin Pde T, Vidart J, et al. Septic pulmonary embolism secondary to jugular thrombophlebitis: a case of Lemierre’s syndrome. J Bras Pneumol.;34:1079-83.
  8
  De Giorgi A, Fabbian F, Molino C, Misurati E, Tiseo R, et al. Pulmonary embolism and internal jugular vein thrombosis as evocative clues of Lemierre’s syndrome: A case report and review of the literature. World J Clin Cases.;5:112-8.
  9
  Lemierre A. On certain septicemias due to anaerobic organisms. Lancet.;227:701-3.
  10
  Goldenberg NA, Knapp-Clevenger R, Hays T, Manco-Johnson MJ. Lemierre’s and Lemierre’s-like syndromes in children: survival and thromboembolic outcomes. Pediatrics.;116:e543-8.
  11
  Handa GI, Bertuzzo GS, Muller KS, Dambinski AC, Buzingnani VZ, et al. Lemierre syndrome: case report. J Vasc Bras. 2010;9:82-5.
  12
  Chirinos JA, Lichtstein DM, Garcia J, Tamariz LJ. The evolution of Lemierre syndrome: report of 2 cases and review of the literature. Medicine (Baltimore).;81:458-65.
  13
  Dool H, Soetekouw R, van Zanten M, Grooters E. Lemierre’s syndrome: three cases and a review. Eur Arch Otorhinolaryngol;262:651-4.
  14
  Johannesen KM, Bodtger U. Lemierre’s syndrome: current perspectives on diagnosis and management. Infect Drug Resist.;9:221-7.
  15
  Kuppalli K, Livorsi D, Talati NJ, Osborn M. Lemierre’s syndrome due to Fusobacterium necrophorum. Lancet Infect Dis.;12:808-15.
  2024 ©️ Galenos Publishing House