Özgün Araştırma

Doğuştan Kalp Cerrahisi Sonrası Çocuklarda Trakeostomi Endikasyonları ve Sonuçları
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Eşe Eda Turanlı
 • İrem Ersayoğlu
 • Osman Nuri Tuncer
 • Bülent Karapınar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 20-25 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.59489
Ev Tipi Ventilatör ile İzlenen Trakeostomili Hastalarda Ürolitiazis Sıklığı ve Risk Faktörleri
 • İlknur Tolunay
 • R. Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Engin Melek
 • Bahriye Atmış
 • Bilgin Yüksel
 • İhsan Turan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 92-95 DOI: 10.4274/cayd.96158
COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuk Yoğun Bakımda Pediyatrik Trakeostomi Deneyimi
 • Neslihan Zengin
 • Alkan Bal
 • Osman Orkun Cankorur
 • Halil İbrahim Tanrıverdi
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 109-115 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.21033
Çocuklarda Trakeostomi Zamanlamasının Klinik Sonuçlara Etkisi
 • Tolga Besci
 • Tuğçe Ak
 • Göktuğ Özdemir
 • Gültaç Evren
 • Gazi Arslan
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 111-116 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.94834
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde Trakeostomi Açılan Hastaların Annelerinin Bakım Verme Yükü
 • Dilek Öztoprak Hacıoğlu
 • Caner Hacıoğlu
 • Ökkeş Özgür Mart
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 168-175 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.63634

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Trakeostomi Açılan Hastalarımızın Değerlendirilmesi
 • İlknur Tolunay
 • Rıza Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Özgür Sürmelioğlu
 • Faruk Ekinci
 • Ercüment Petmezci
 • Naime Gökay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 61-64 DOI: 10.5505/cayb.2015.09797

Olgu Sunumu

Üst Havayolu Obstrüksiyonu Nedeniyle Başvuran Süt Çocuğunda Nadir Bir Tanı: Lenfanjiyom
 • Nagehan Aslan
 • Didar Arslan
 • Özden Özgür Horoz
 • Bilen Onan
 • Muhammed Dağkıran
 • Özgür Sürmelioğlu
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 89-91 DOI: 10.4274/cayd.33043

Olgu Sunumu

Bir Mukopolisakkaridoz Tip II Olgusunda Zor Hava Yolu Yönetimi
 • Damla Hanalioğlu
 • Batuhan Yeke
 • Ahmet Ziya Birbilen
 • Serap Sivri
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 113-116 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.22931

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler