Amaç ve Kapsam

2014 yılında yayımlanmaya başlayan Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, "kritik hasta çocuk" konusundaki Türkiye’deki tek dergi olarak ulusal ve uluslararası makaleleri yayımlayan, hakemli-ön değerlendirmeli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul eden dergimiz, elektronik olarak yayımlanmaktadır. Yayın sıklığı dört ayda bir olmak üzere; yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) şeklindedir.  Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi; çocuk acil tıp, çocuk acil sağlık hizmetleri, çocuk kritik hasta bakımı ve çocuk yoğun bakım hizmetleri konusunda bilimsel içerikli makaleleri yayınlamaktadır.

Dergi; özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, editöre mektup türündeki makaleleri, klinik raporları, tıbbi düşünceleri ve ilgili eğitimsel ve bilimsel duyuruları yayınlar. Dergi içeriğinde temel bölümler; çocuk acil tıp sistemleri, akademik çocuk acil tıp ve çocuk acil tıp eğitimi, çocuk acil servis yönetimi, afet, çevresel aciller, travma, olgu sunumları, ergen acilleri, çocuk acilleri, yenidoğan acilleri, sağlık politikaları, etik, zehirlenme, çocuk acil hemşireliği, çocuk yoğun hemşireliği, koruyucu hekimlik, çocuk yoğun bakımı, kritik hastalıklar, kritik hasta yönetimi, tanı yöntemleri, sepsis ve septik şok, organ ve sistem yetersizlikleri, yoğun bakım teknolojisi, non-invazif ve invazif monitörizasyon, non-invazif ve invazif ventilasyon, vücut dışı destek sistemleri, etik değerlendirmeler, laboratuvar, acil radyoloji ve girişimsel işlemlerden oluşmaktadır.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergimiz, şeffaf olma ilkeleri ve “DOAJ Akademik Yayıncılıkta En İyi Uygulama İlkeleri” ile uyum içindedir.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi editörü veya editörleri Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu tarafından, üç yılda bir Ocak ayında belirlenir.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, Tübitak-ULAKBİM TR Dizini, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Scopus, CINAHL Complete, Gale, ProQuest, Embase, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), J-Gate, Livivo-German National Library of Medicine (ZB MED), BASE - Bielefeld Academic Search Engine, Ulrich's Periodicals Directory, Ebsco, CiteFactor, IdealOnline, Türkiye Atıf Dizini, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, WorldCat, CNKI ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dergi Adı: Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi
Dergi Adı (İngilizce): The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine
Dergi resmi kısaltması: J Pediatr Emerg Yoğun Bakım Med
E-ISSN: 2717-9206
Eski E-ISSN (2014-2021): 2146-2399
Eski ISSN (2014-2020): 2148-7332

Açık Erişim Politikası

Bu dergi, araştırmaları halka ücretsiz olarak sunmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.

Yazar(lar) ve telif hakkı sahibi/sahipleri, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi'nde yayınlanan makalelere tüm kullanıcıların ücretsiz olarak erişim sağlamasını onaylamış olur. Makaleler kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

Açık Erişim Politikası, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) kurallarına dayanmaktadır. [Hakemli araştırma literatürüne] "açık erişim" ile, herhangi bir kullanıcının bu makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine izin veren ve kamuya açık internet ortamında ücretsiz olarak erişilebilirliğini kastediyoruz. Bunları dizine eklemek için tarayabilir, yazılıma veri olarak iletebilir veya internete erişimin ayrılmaz bir parçası olmayanlar dışında finansal, yasal veya teknik engeller olmaksızın başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilirsiniz. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama ve bu alandaki telif hakkının tek rolü, yazarlara çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol ve uygun şekilde tanınma ve alıntılanma hakkı vermek olmalıdır.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik ücreti, yayın ücreti veya benzer bir ödeme talep etmez.

Creative Commons

Bu dergi, üçüncü partilerin orijinal çalışmaya uygun krediyi vererek ve yalnızca ticari olmayan amaçlarla paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) kapsamında lisanslanmıştır.

Creative Commons, telif hakkıyla korunan çalışmaların ücretsiz dağıtımını sağlayan bir kamu telif hakkı lisansıdır. Yazarlar, çalışmalarını kullanma, paylaşma veya değiştirme hakkını üçüncü şahıslara devretmek için CC lisansını kullanır.

Açık erişim, disiplinler arası gelişimi destekleyen ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sağlayarak bilimsel yayın literatürüne katkıda bulunmaktadır.

Reklam Politikası

Bu derginin reklam satışları ve editoryal süreçleri, editoryal bağımsızlığı sağlamak ve finansal çıkarların etkilerini azaltmak için ayrı tutulmuştur.

Reklam verenler, reklamlarının aldatıcı ve/veya rahatsız edici içerik içermemesini ve etik konularla ilgili yürürlükteki yasalara uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Materyal Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Dergide yayınlanan tüm görüşler, makalelerin yazarlarına aittir.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi'nin mali giderleri Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından karşılanmaktadır.

İletişim & İzinler

Baş Editör: Prof. Dr. Hayri Levent YILMAZ
Adres: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Acil BD, 01330, Sarıçam, Adana, Turkey
Telefon: +90 322 338 60 60/3654
E-posta: [email protected]

Yayıncı: Galenos Yayınevi
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093 Fındıkzade-İstanbul/Türkiye
Telefon: +90 212 621 99 25
E-posta: [email protected]

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler