Derleme

Teknolojiye Bağımlı Çocuk ve Evde Bakım
  • Nurdan Akçay Didişen
  • Hamide Nur Çevik Özdemir
  • Esin Keskin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 123-129 DOI: 10.4274/cayd.65265

Olgu Sunumu

Gullian-Barre Sendromlu Çocuğun Teknolojik Yeterlilik Teorisi Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  • Dilek Zengin
  • Yasemin Yıldırım
  • Çiçek Fadıloğlu
  • Fisun Şenuzun Aykar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 140-145 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.52724

Editöre Mektup

Türkiye Genelinde Yaşanan Elektrik Kesintisinin Evde Teknolojiye Bağımlı Çocuklara Etkisi: Çocuk Acil Deneyimi
  • Sinan Oğuz
  • Nilden Tuygun
  • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 165-166 DOI: 10.4274/cayd.58066

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler