Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Yusuf Güzel
 • Fatih Battal
 • Hakan Aylanç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 1-6 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.75768
Amonyum Biflorür Zehirlenmesi: Sekiz Yıllık Deneyimlerimiz
 • Serkan Özsoylu
 • Başak Akyıldız
 • Adem Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 6-9 DOI: 10.4274/cayd.43534
Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Adli Olgular: Tek Merkez Deneyimi
 • Feyza Hüsrevoğlu Esen
 • Murat Doğan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 7-10 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.55265
2012-2017 Yılları Arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Acil Servis'e Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
 • Aylin Günay
 • Ziyafet Uğurlu
 • Aysun Ceylan
 • Nebahat Ayten
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 13-17 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.64935
Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Yoğun Bakım Yatış Gereksiniminin Değerlendirilmesi
 • Ebru Atike Ongun
 • Cemile Ece Çağlar Şimşek
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 55-61 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.47855
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Demografik, Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Çağlar Ödek
 • Halise Akça
 • Mehmet Erol
 • Remezan Demir
 • Melek Tunç
 • Ahmet Aydınalp
 • Funda Feryal Taş
 • Serhat Samancı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 72-78 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.44154
Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
 • Ahmet Yöntem
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Faruk Ekinci
 • Merve Mısırlıoğlu
 • Sevcan Bilen
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 88-92 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.97658
Çocuk Acil Servisine Zehirlenme Nedeni ile Başvuran Olguların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Alaaddin Yorulmaz
 • Hikmet Akbulut
 • İbaa Yahya
 • Raşit Aktaş
 • Halil Haldun Emiroğlu
 • Harun Peru
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 96-103 DOI: 10.4274/cayd.41636
Ergen Yaş Grubunda İlaç Alımı ile Özkıyım Girişiminin Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Funda Kurt
 • Burcu Akbaba
 • Halil İbrahim Yakut
 • Emine Dibek Mısırlıoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 101-107 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.58561
Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olan Çocuk Hastalarda Prognoz ve Morbiditiye Etkileyen Faktörler
 • Yılmaz Seçilmiş
 • Mehmet Adnan Öztürk
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 113-118 DOI: 10.4274/cayd.71463
Çocuk Acil Servisine İlaç Entoksikasyonu Nedeni ile Başvurmuş Olan Çocuk ve Ergen Olguların Değerlendirilmesi
 • İsmail Dündar
 • Yasemin Akın
 • Melek Yücel
 • Dündar Yaykıran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 140-145 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.97752
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olguları; 2 Yıllık Deneyim
 • Halil Keskin
 • Mustafa Kara
 • Hülya Akat
 • Naci Ceviz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 150-155 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.19484

Özgün Araştırma

Çocuklarda Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Ortalama Trombosit Hacmi Üzerine Etkisi
 • Halise Akça
 • Gizem Ürel
 • Can Demir Karacan
 • Nilden Tuygun
 • Emine Polat
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 13-16 DOI: 10.4274/cayd.52523
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Adem Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 21-26 DOI: 10.4274/cayd.36035
Ege Bölgesinde Çocuklarda Akrep Sokmasının Klinik Özellikleri: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi
 • Neslihan Zengin
 • Murat Anıl
 • Ayşe Berna Anıl
 • Fulya Kamit Can
 • Alkan Bal
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Fatih Durak
 • Gamze Gökalp
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 69-75 DOI: 10.4274/cayd.52714
Amitraz Zehirlenmesinde Klinik, Hematolojik, Biyokimyasal Bulguların Karşılaştırılması ve Nalokson’un Tedaviye Etkisi: Deneysel Çalışma
 • Metin Topal
 • Hayri Levent Yılmaz
 • Salim Satar
 • Akkan Avcı
 • Deniz Satar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 71-76 DOI: 10.5505/cayb.2015.30502
Çocuk Acil Servisimize Getirilen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
 • Sinem Sarı Gökay
 • Hayri Levent Yılmaz
 • Tuğçe Çelik
 • Özlem Tolu Kendir
 • Özden Özgür Horoz
 • Yusuf Sarı
 • Ufuk Yükselmiş
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 81-86 DOI: 10.5505/cayb.2014.55264
Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
 • Fatma Akgül
 • Anıl Er
 • Figen Çelebi Çelik
 • Aykut Çağlar
 • Emel Ulusoy
 • Durgül Yılmaz
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 91-96 DOI: 10.4274/cayd.02886

Olgu Sunumu

Nadir ama Ölümcül Olabilen Bir Zehirlenme: Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi
 • Orkun Tolunay
 • Tamer Çelik
 • Gülperi Yücel
 • Ulaş Özdemir
 • Anıl Atmış
 • Asena Sucu
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 27-29 DOI: 10.4274/cayd.29484
Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
 • Ayşe Berna Anıl
 • Ulaş Karadaş
 • Engin Köse
 • Ali Doğan
 • Ali Kanık
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 35-40 DOI: 10.5505/cayb.2015.82905
Amitriptilin Zehirlenmesine Bağlı Ciddi Aritmi: Olgu Sunumu
 • Güntülü Sık
 • Kemal Nisli
 • Agop Çıtak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 39-42 DOI: 10.5505/cayb.2014.69775
Tanısı Ailesi Tarafından Reddedilen Bir Olgu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi
 • Özlem Tolu Kendir
 • Hayri Levent Yılmaz
 • Sinem Sarı Gökay
 • Ahmet Kağan Özkaya
 • Tuğçe Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 39-41 DOI: 10.4274/cayd.57966
Çatapat Zehirlenmesi
 • S. Şahin
 • O. Arslanoğlu Ç.
 • V. Uğurlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 49-52 DOI: 10.5505/cayb.2014.36855
Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: İki Çocuk Olgu ve İki Ayrı Klinik Sonuç
 • Faruk Ekinci
 • Rıza Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Özlem Tolu Kendir
 • Ercüment Petmezci
 • İlknur Tolunay
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 72-76 DOI: 10.4274/cayd.41275
Hemodiyalize Yanıt Veren Ağır Valproik Asit Zehirlenmesi
 • Ali Ertuğ Arslanköylü
 • Mehmet Alakaya
 • Esra Akyılmaz
 • Yalçın Çelik
 • Ali Delibaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 77-79 DOI: 10.4274/cayd.19483
Endosulfan Zehirlenmesine Bağlı Gelişen ve Tedaviye Dirençli Status Epileptikuslu Olgu Sunumu
 • M. Yusuf Sarı
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Ufuk Yükselmiş
 • Özden Özgür Horoz
 • Özlem Hergüner
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 109-112 DOI: 10.5505/cayb.2014.83997
Yavaş Salınımlı Teofilin Zehirlenmesi Tedavisinde Yardımcı Yöntem Olarak Tüm Barsak Yıkaması: Bir Olgu Sunumu
 • Caner Turan
 • Tahir Atik
 • E. Ulas Saz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 113-115 DOI: 10.5505/cayb.2014.20592
Hayatı Tehdit Eden Kalsiyum Kanal Blokeri ve Beta Bloker Zehirlenme Olgusunda Başarılı İntravenöz Lipit İnfüzyon Tedavisi
 • Fatih Durak
 • Fulya Kamit Can
 • Neslihan Zengin
 • İkbal Durak
 • Kerem Yıldız
 • Ayşe Berna Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 151-154 DOI: 10.4274/cayd.40427
Yanlışlıkla Sepsis Olarak Değerlendirilen Bir Çocukta Nitrit İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Methemoglobinemi
 • Aykut Çağlar
 • Anıl Er
 • Utku Karaarslan
 • Emel Ulusoy
 • Fatma Akgül
 • Gözde İnci
 • Tolga Fikri Köroğlu
 • Murat Duman
 • Durgül Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 155-158 DOI: 10.4274/cayd.30602

Olgu Sunumu

Akut Psikiyatrik Bulgularla Başvuran Olguda Atropa Belladonna ile Zehirlenme
 • Dilek Cebeci
 • Esra Gürkaş
 • Hülya Maraş Genç
 • Nesrin Ceylan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 36-38 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.30092
Bonzai Nadir Etkileri: Bir Olgu Sunumu
 • Halise Akça
 • Nilden Tuygun
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 38-40 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.75047
Eski Dost Acımasız Düşman; Teofilin Toksisitesi: Olgu Sunumu
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Zeynep Gör
 • Tuğçe Ekşi Aygün
 • Ebru Çelebi
 • Seda Aras
 • Zeynep Kıhtır
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 39-43 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.14622
Metanol İntoksikasyonunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
 • Murat Erdal
 • Nazlı Sivil
 • Erdem Çebişli
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Özlem Tolu Kendir
 • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 55-58 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.20053
Çocuk Acilde Antikolinerjik Zehirlenmeye Bağlı Deliryum ve Tedavide Fizostigmin Kullanımı
 • Alper Çiçek
 • Pelin Elibol
 • Şefika Bardak
 • Oğuz Demiroğlu
 • Gülşah Demir
 • Tuğçe Nalbant
 • Gamze Gökalp
 • Emel Berksoy
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 59-63 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.32032
Çocuklarda Kayısı Çekirdeği Yenmesi Sonrası Siyanür Zehirlenmesi
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • İhsan Yıldırım
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Alkan Bal
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 85-88 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.06977
Bir Çocukta Kazara Difenbahya Zehirlenmesi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Ebru Topalakçı
 • Özlem Bekem Soylu
 • Tanju Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 86-88 DOI: 10.4274/cayd.86547
Çocuklar İçin Potansiyel ve Doğal Siyanür Zehiri; Kayısı Çekirdeği
 • Osman Yeşilbaş
 • Hanife Gül Balkı
 • Merve Bayrak
 • Nazan Ülgen Tekerek
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 109-112 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.25338
Fenobarbital Zehirlenme Olgusu: Önlenebilir Miydi?
 • Songül Tomar Güneysu
 • Okşan Derinöz Güleryüz
 • Ebru Azapağası
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Özlem Çolak
 • İlknur Fidancı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 117-121 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.42204
Salbutamol İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Hipotansiyonlu Bir Çocukta Esmolol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Eşe Eda Turanlı
 • İrem Ersayoğlu
 • Gülizar Koç
 • Bülent Karapınar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 184-186 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.42103
İntravenöz Lipid Emülsiyonu ile Tedavi Edilen Ağır Amitriptilin Zehirlenmesi
 • Ayyüce Ünlü
 • Mehmet Alakaya
 • Sadık Kaya
 • Ali Ertuğ Arslankoylu
 • Ali Korulmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 185-188 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.53824
İspirto Zehirlenme Şüphesi ile Başvuran Çocuk Olgu: Hemodiyalizle Başarılı Olgu Yönetimi
 • Muharrem Çiçek
 • Talat Sürücü
 • Muhammed Yusuf Mila
 • Ali Nazım Güzelbağ
 • Hakan Gemici
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 189-191 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.54366

Editöre Mektup

Metformin Zehirlenmesine Bağlı Ağır Laktik Asidozda Hemodiyafiltrasyon Etkinliği: Olgu Sunumu
 • Nihal Akçay
 • Mey Talip Petmezci
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Esra Şevketoğlu
 • Hasan Serdar Kıhtır
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 47-48 DOI: 10.4274/cayd.74046

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler