Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi ile Yapılan Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümlerinin Diğer Kraniyal Görüntüleme Yöntemleriyle (Kraniyal Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme) Karşılaştırılması
 • Burcu Dadı
 • Emel Uyar
 • Ruslan Asadov
 • Feyza İnceköy Girgin
 • Gazanfer Ekinci
 • Nilüfer Yalındağ Öztürk
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.02411
Çocuk Acil Patolojilerin Saptanmasında Ultrasonografinin Etkinliği: Tanı Aşamasında Bilgisayarlı Tomografi Gibi Ek Görüntüleme Gerekli midir? Geriye Dönük Çalışma
 • Betül Tiryaki Baştuğ
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 15-19 DOI: 10.4274/cayd.85547
Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunda Akciğer Ultrasonografinin Önemi
 • Ayla Akca Çağlar
 • Funda Kurt
 • Halise Akça
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 131-138 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.53244

Olgu Sunumu

Çocuk Acil Serviste Nutcracker Sendromu için Yol Gösterici Tanısal Araç Olarak Hasta Başı Ultrasonografi
 • Anıl Er
 • Burak Polat
 • Duygu Çiçek
 • Aykut Çağlar
 • Elif Gökbike Köseli
 • Tanju Çelik
 • İlker Günay
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 75-77 DOI: 10.4274/cayd.80299

Özgün Araştırma

Çocuk yoğun bakımda santral venöz kateterizasyon için ultrasonografi kullanımı; tek merkez deneyimi
 • Orkun Tolunay
 • Mehmet Kemal Okuyan
 • Tamer Çelik
 • Mustafa Kurthan Mert
 • Bozkurt Gülek
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 127-132 DOI: 10.5505/cayb.2015.68077

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler