Olgu Sunumu

Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: İki Çocuk Olgu ve İki Ayrı Klinik Sonuç
 • Faruk Ekinci
 • Rıza Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Özlem Tolu Kendir
 • Ercüment Petmezci
 • İlknur Tolunay
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 72-76 DOI: 10.4274/cayd.41275
Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisine Bağlı Pnömotoraks Olgusu
 • Çapan Konca
 • Hasan Öğünç Apaydın
 • Mehmet Geyik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 80-83 DOI: 10.4274/cayd.28290

Derleme

Çocuk Acil Servisinde Yüksek Akışlı Nazal Kanül Tedavisinin Güvenilirliği ve Etkinliği
 • Ali Yurtseven
 • Eylem Ulaş Saz
 • Halim Hennes
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 121-129 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.46338

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler