Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi
 • Ali Ertuğ Arslanköylü
 • Barış Akbaş
 • Mehmet Alakaya
 • Gülçin Bozlu
 • Asena Ayça Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 8-12 DOI: 10.4274/cayd.17363

Özgün Araştırma

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Çocuklarda Eritrosit Transfüzyonu Sıklığı ve Belirleyici Etmenlerin Değerlendirilmesi
 • Fatih Aygün
 • Cansu Durak
 • Fatih Varol
 • Hilal Susam Şen
 • Mey Talip Petmezci
 • Alper Kaçar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 74-80 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.30932

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler