Özgün Araştırma

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Prematüre Bebeği Yatan Ebeveynlere Verilen Yatış Eğitiminin Stres Düzeylerine Etkisi
 • Sevda Doğru
 • Aysel Topan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 26-36 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.07769
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Preterm ve Term Bebeklerde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram-Negatif Bakteri Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Özgür Özçerezci
 • Ünsal Savcı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 91-97 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.49369
Orta-Ağır Bronşiyolitli Hastalarda Plazma B-Tipi Natriüretik Peptid Düzeyleri ile Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları ve Hastalık Seyri Arasındaki İlişki
 • Gülşen Kes
 • Gülser Esen Besli
 • Yusuf İzzet Ayhan
 • Nurdan Erol
 • Ferruh Kemal İşman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 99-106 DOI: 10.4274/cayd.18291

Olgu Sunumu

Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
 • Ayşe Berna Anıl
 • Ulaş Karadaş
 • Engin Köse
 • Ali Doğan
 • Ali Kanık
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 35-40 DOI: 10.5505/cayb.2015.82905

Olgu Sunumu

Sarsılmış Bebek Sendromu Bulguları Varlığında Aile Görüşmesinin Önemi
 • Emine Akkuzu
 • Gökhan Kalkan
 • Şule Demir
 • Figen Paslı
 • Aysu Duyan Çamurdan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 35-38 DOI: 10.4274/cayd.72792

Olgu Sunumu

Saç-İplik Turnike Sendromlu Bir Bebek Olgu
 • Fatih İşleyen
 • Mehmet Tekin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 48-50 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.92486

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler