Özel Sayı

ÇOCUK ACİL SERVİSİ COVID-19 OLGU YÖNETİM ALGORİTMALARI
 • Murat Anıl
 • Esen Besli
 • Okşan Derinöz
 • Murat Duman
 • Oğuz Dursun
 • Nilgün Erkek
 • Tanıl Kendirli
 • Eylem Ulaş Saz
 • Deniz Tekin
 • Özlem Tekşam
 • Nilden Tuygun
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 1-17
ÇOCUK COVID-19 HASTASININ ACİL HAVAYOLU YÖNETİMİ VE TRAKEAL ENTÜBASYONU İÇİN ÖNERİLER
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Tanıl Kendirli
 • Oğuz Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
 • Resul Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 18-23
COVID-19 PEDİYATRİK AKUT RESPİRATUVAR DİSTRESS SENDROMU (PARDS) PROTOKOLÜ
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Tanıl Kendirli
 • Oğuz Dursun
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 34-44
COVID-19 İLİŞKİLİ DOLAŞIM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ŞOKUN TANIMLANMASI VE TEDAVİ İLKELERİ
 • Tanıl Kendirli
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Oğuz Dursun
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 59-63

Olgu Sunumu

COVID-19 Pandemisinde MİS-C ile Karışan Bir Kızamık Olgusu
 • Doğa Lüleyap
 • Ayşe Berna Anıl
 • Pınar Küllüoğlu
 • Çapan Konca
 • Fadiye Gökmen Uyanık
 • Gülnihan Üstündağ
 • Barış Güven
 • Dilek Yılmaz Çiftdoğan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 57-61 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.25743
COVID-19 ve AML-M5 Birlikteliği: Bir Pediyatrik Olgu Raporu
 • Elif Nur İldeş
 • Yılmaz Seçilmiş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 143-146 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.70894
Perikardiyal Tamponad Gelişen Down Sendromlu COVID-19 Olgusu
 • Hatice Yıldız
 • Servet Ergün
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Fatma Nur Öz
 • Naci Ceviz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 192-195 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.32448
Akut Apandisit Semptomları ile Başvuran Çoklu Sistemik Enflamatuvar Sendromlu Bir Olgu
 • Ali Korulmaz
 • Sadık Kaya
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 209-211 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.02350

Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisi Döneminde Ev Kazası İlişkili Çocuk Acil Servis Başvuruları
 • Anıl Er
 • Berna Kahraman Çetin
 • Emel Ulusoy
 • Fatma Akgül
 • İlker Günay
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 84-89 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.26576
COVID-19 Pandemi Döneminde Pediyatrik Apandisit Yönetimi: Neler Değişti?
 • Oktay Ulusoy
 • Osman Zeki Karakuş
 • Oğuz Ateş
 • Efil Aydın
 • Gülce Hakgüder
 • Mustafa Olguner
 • Feza Miraç Akgür
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 109-113 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.05657
COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuk Yoğun Bakımda Pediyatrik Trakeostomi Deneyimi
 • Neslihan Zengin
 • Alkan Bal
 • Osman Orkun Cankorur
 • Halil İbrahim Tanrıverdi
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 109-115 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.21033
COVID-19 Pandemisi Çocuk Hastaların Acil Servis ve Poliklinik Başvurularını Etkiledi mi?
 • Damla Geçkalan
 • Rahmi Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 116-122 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2022.44227
Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunda Akciğer Ultrasonografinin Önemi
 • Ayla Akca Çağlar
 • Funda Kurt
 • Halise Akça
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 131-138 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.53244
COVID-19 Pandemisi Başında ve Birinci Yılın Sonunda Sağlık Çalışanlarının Sosyal Yaşamları ve Mesleğe Bakışları Konusunda Duygu ve Düşüncelerinin Öz Değerlendirmesi
 • Özlem Tolu Kendir
 • Nilgün Erkek
 • Ramazan Gürlü
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023; 10: 186-197 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2023.22599

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler