Cilt 8, Sayı 2

Ağustos 2021
(1) Derleme, (5) Olgu Sunumu, (6) Özgün Araştırma

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Çocuklarda Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar
 • Ebru Melek Benligül
 • Murat Bektaş
 • Gazi Arslan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 67-76 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.53325

Özgün Araştırma

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Konsültasyonu Yapılan Çocuk Adli Olguların Geriye Dönük Analizi
 • Can Doruk Basa
 • Melikşah Uzakgider
 • İsmail Eralp Kaçmaz
 • Vadym Zhamilov
 • Gökçe Karaman
 • Oğuzhan Ekizoğlu
 • Haluk Ağuş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 77-82 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.94830
Çocuklarda Evde Sağlık Hizmetleri ile Çocuk Palyatif Bakım Ünitesinin Birlikte Çalışmasının Önemi
 • Nilgün Harputluoğlu
 • Tanju Çelik
 • Utku Karaarslan
 • Sevil Uysal
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 83-87 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.53215
Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
 • Ahmet Yöntem
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Faruk Ekinci
 • Merve Mısırlıoğlu
 • Sevcan Bilen
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 88-92 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.97658
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Oktay Perk
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 93-100 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.72602
Acil Servise Başvuran ve Ateş Öyküsü Olan Sağlıklı Çocuklarda Kan Kültürlerinin Kullanılırlığının Değerlendirilmesi: Başvuruda Febril ve Afebril Durumun Karşılaştırması
 • Jeannette Dodson
 • Mohamed Badawy
 • McElvania Tekippe
 • Halim Hennes
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 101-108 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.99705
COVID-19 Pandemi Döneminde Pediyatrik Apandisit Yönetimi: Neler Değişti?
 • Oktay Ulusoy
 • Osman Zeki Karakuş
 • Oğuz Ateş
 • Efil Aydın
 • Gülce Hakgüder
 • Mustafa Olguner
 • Feza Miraç Akgür
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 109-113 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.05657

Olgu Sunumu

Erken Dönemde Antitoksin Uygulaması ile Hızla Düzelen Bir Botulizm Olgusu ve Tanıda Elektromiyografinin Kullanımı
 • Edin Botan
 • Serhan Özcan
 • Merve Havan
 • Emrah Gün
 • Merve Feyza Yüksel
 • Serdar Balsak
 • Özge Güzelmansur
 • Ömer Bektaş
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 114-116 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.20981
Fenobarbital Zehirlenme Olgusu: Önlenebilir Miydi?
 • Songül Tomar Güneysu
 • Okşan Derinöz Güleryüz
 • Ebru Azapağası
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Özlem Çolak
 • İlknur Fidancı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 117-121 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.42204
Ergen Olguda Anevrizma Kanamasının Embolizasyon Yöntemi ile Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Hakan Selçuk
 • Mey Talip Petmezci
 • Nihal Akçay
 • Güner Özçelik
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Esra Şevketoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 122-125 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.65668
Tekrarlayan ve Bilateral Peritonsiller Apse: Üst Hava Yolu Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni
 • Leman Akcan Yıldız
 • Dilara Ünal
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 126-128 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.72473
Acil Servise Göğüs Ağrısı ve Deri Altı Amfizemle Başvuran Adölesan Hasta: Tanınız Nedir?
 • Muhammed Üdürgücü
 • Nazik Yener
 • Eda Şahin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 129-132 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.42650

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler