Cilt 8, Sayı 1

Nisan 2021
(1) Editöre Mektup, (1) Editörden, (7) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Emel Ulusoy
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 0-0

Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisinde Rotavirüs İlişkili Akut Gastroenteritler: Bir Olgu-eşleştirme Çalışması
 • Damla Hanalioğlu
 • Fatmanur Özbeyaz
 • Filiz Özdemir
 • Funda Kurt
 • İbrahim Yakut
 • Emine Dibek Mısırlıoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 1-6 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.43433
Çocuk Acil Servisinde Sağlık Hizmetleri Sunum Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti
 • Yasin Yıldız
 • Mehmet Kenan Kanburoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 7-14 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.08379
Süreğen Hastalığı Olan Çocuklara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükünün Değerlendirilmesi
 • Murat Doğan
 • Utku Özer
 • Tuğçe Kalın
 • Yılmaz Seçilmiş
 • Mehmet Adnan Öztürk
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 15-21 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.31932
Pediyatrik Hastalarda İntramüsküler Ketamin ile Prosedürel Sedasyon ve Analjezi Sırasında Uygulanan Kapnografi
 • Seyedhossein Seyedhosseini-davarani
 • Hamideh Akbari
 • Sepideh Babaniamansour
 • Ehsan Aliniagerdroudbari
 • Ehsan Karimialavijeh
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 22-25 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.82621
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Prematüre Bebeği Yatan Ebeveynlere Verilen Yatış Eğitiminin Stres Düzeylerine Etkisi
 • Sevda Doğru
 • Aysel Topan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 26-36 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.07769
Travma Nedeniyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastaların İlk Beslenme Süresinin Prognoz Üzerine Etkisi
 • Merve Mısırlıoğlu
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Faruk Ekinci
 • Ahmet Yöntem
 • Özden Özgür Horoz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 37-41 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.64326
Çocuk Acil Serviste Transaminaz Yüksekliği Nedenleri, Laboratuvar ve Klinik Seyir
 • Anıl Er
 • Sevim Çakar
 • Nebahat Ermiş
 • Duygu Özkerim
 • Aykut Çağlar
 • Tanju Çelik
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 42-49 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.71676

Olgu Sunumu

Serebral Palsili Bir Çocukta Adenovirüse Bağlı Ağır PARDS’nin Sidofovirle Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
 • Emrah Gün
 • Tanıl Kendirli
 • Merve Havan
 • Serhan Özcan
 • Serdar Balsak
 • Edin Botan
 • Hatice Kübra Konca
 • Erdal İnce
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 50-53 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.97759
Diş Çekimi Sırasında Gelişen Diş Aspirasyonu: Sedasyon Uygulamaları ile Önlenebilir Mi?
 • Nagihan Çakır
 • Okşan Derinöz Güleryüz
 • Yasemin Men Atmaca
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 54-56 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.08108
Okul Kazasına Bağlı Bir Yanık Olgusunda Adli-tıbbi Değerlendirme
 • Ahsen Kaya
 • Uğur Ata
 • Hülya Güler
 • Ender Şenol
 • Ekin Özgür Aktaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 57-60 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.53315
Minör Travma Sonrası Gelişen Vertebral Arter Diseksiyonu Olgusu
 • Halil Çelik
 • Ayşegül Danış
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Mehtap Altuntaş
 • Berna Uçan
 • Ülkühan Öztoprak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 61-64 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.85530

Editöre Mektup

ABO Kan Tipi ve Çocuk Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
 • Sema Yılmaz
 • Özden Özgür Horoz
 • Gizem Güngör
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 65-66 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.50470

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler