Cilt 7, Sayı 1 (Özel)

Ekim 2020
(9) Özel Sayı, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 0-0

Özel Sayı

ÇOCUK ACİL SERVİSİ COVID-19 OLGU YÖNETİM ALGORİTMALARI
 • Murat Anıl
 • Esen Besli
 • Okşan Derinöz
 • Murat Duman
 • Oğuz Dursun
 • Nilgün Erkek
 • Tanıl Kendirli
 • Eylem Ulaş Saz
 • Deniz Tekin
 • Özlem Tekşam
 • Nilden Tuygun
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 1-17
ÇOCUK COVID-19 HASTASININ ACİL HAVAYOLU YÖNETİMİ VE TRAKEAL ENTÜBASYONU İÇİN ÖNERİLER
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Tanıl Kendirli
 • Oğuz Dursun
 • Başak Nur Akyıldız
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
 • Resul Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 18-23
PEDİYATRİK AKUT RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU (PARDS) PROTOKOLÜ
 • Agop Çıtak
 • Gökhan Kalkan
 • Ayşe Berna Anıl
 • Hasan Ağın
 • Başak Nur Akyıldız
 • Oğuz Dursun
 • Tanıl Kendirli
 • Tolga F. Köroğlu
 • Nilüfer Öztürk
 • Esra Şevketoğlu
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 24-33
COVID-19 PEDİYATRİK AKUT RESPİRATUVAR DİSTRESS SENDROMU (PARDS) PROTOKOLÜ
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Tanıl Kendirli
 • Oğuz Dursun
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 34-44
ÇOCUKLARDA SEPSİS VE SEPTİK ŞOK PROTOKOLÜ
 • Murat Duman
 • Esra Şevketoğlu
 • Ali Ertuğ Arslanköylü
 • G. Esen Besli
 • Tanıl Kendirli
 • Tolga F. Köroğlu
 • Ulaş Saz
 • Nilden Tuygun
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 45-58
COVID-19 İLİŞKİLİ DOLAŞIM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ŞOKUN TANIMLANMASI VE TEDAVİ İLKELERİ
 • Tanıl Kendirli
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Oğuz Dursun
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
 • Agop Çıtak
 • Demet Demirkol
 • Murat Duman
 • Eylem Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 59-63
STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİ PROTOKOLÜ
 • Nilgün Erkek
 • Nilüfer Öztürk
 • Esra Şevketoğlu
 • Hasan Ağın
 • Ayşe Berna Anıl
 • Başak Nur Akyıldız
 • Gülser Esen Besli
 • Agop Çıtak
 • Murat Duman
 • Oğuz Dursun
 • Gökhan Kalkan
 • Tanıl Kendirli
 • Tolga F. Köroğlu
 • Nilden Tuygun
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 64-73
DİYABETİK KETOASİDOZ TEDAVİ PROTOKOLÜ
 • Gülser Esen Besli
 • Başak Nur Akyıldız
 • Hasan Ağın
 • Ayşe Berna Anıl
 • Agop Çıtak
 • Murat Duman
 • Oğuz Dursun
 • Nilgün Erkek
 • Gökhan Kalkan
 • Tanıl Kendirli
 • Tolga F. Köroğlu
 • Nilüfer Öztürk
 • Esra Şevketoğlu
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 74-90
TÜRKİYE’DE SÜREKLİ RENAL DESTEK SİSTEMLERİ UYGULANAN KRİTİK ÇOCUK HASTALARA YÖNELİK PROTOKOL
 • Demet Demirkol
 • Bülent Karapınar
 • Oğuz Dursun
 • Ali Ertuğ Arslanköylü
 • G. Esen Besli
 • Murat Duman
 • Tanıl Kendirli
 • Tolga F. Köroğlu
 • Ulaş Saz
 • Esra Şevketoğlu
 • Hayri Levent Yılmaz
 • Nilden Tuygun
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 91-115

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler