Cilt 2, Sayı 3

Aralık 2015
(1) Diğer, (1) Derleme, (5) Özgün Araştırma, (4) Olgu Sunumu

Derleme

Pediatrik temel yaşam desteği konusunda Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından yapılan 2015 güncellemeleri neler getiriyor?
 • Yakup Söğütlü
 • Arzu Pınar Turan
 • Suat Biçer
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 103-110 DOI: 10.5505/cayb.2015.18189

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Terapötik Plazmaferez Uygulanan Nörolojik Hastalarımızın Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Deneyim
 • İlknur Tolunay
 • R. Dinçer Yıldızdaş
 • Faruk İncecik
 • Özden Özgür Horoz
 • Faruk Ekinci
 • Ercüment Petmezci
 • M. Özlem Hergüner
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 111-114 DOI: 10.5505/cayb.2015.32042
Karaciğer Nakli Sonrası Çocuk Yoğun Bakım İzlemi: 5 yıllık deneyim
 • Nuri Alaçakır
 • Hakan Tekgüç
 • Meryem Keçeli
 • Ahmet Baştürk
 • Reha Artan
 • İbrahim Aliosmanoğlu
 • Ayhan Dinçkan
 • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 115-120 DOI: 10.5505/cayb.2015.97269
Elektrik yaralanması nedeniyle acil servise getirilen çocuklarda klinik sonucu etkileyen faktörler
 • Sinan Oğuz
 • Nilden Tuygun
 • Halise Akça
 • Emine Polat
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 121-126 DOI: 10.5505/cayb.2015.18480
Çocuk yoğun bakımda santral venöz kateterizasyon için ultrasonografi kullanımı; tek merkez deneyimi
 • Orkun Tolunay
 • Mehmet Kemal Okuyan
 • Tamer Çelik
 • Mustafa Kurthan Mert
 • Bozkurt Gülek
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 127-132 DOI: 10.5505/cayb.2015.68077
Çocuk Acil Servise Başvuran Suriyeli Hastalarla Türk Hastaların Karşılaştırılması: Ege Üniversitesi Deneyimi
 • Ali Yurtseven
 • Gizem Özcan
 • Eylem Ulaş Saz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 133-136 DOI: 10.5505/cayb.2015.02986

Olgu Sunumu

Önceden sağlıklı bir çocukta Ochrobactrum anthropi bakteriyemisi ve pnömoni
 • Kübra Cenkçi
 • Fulya Kamit Can
 • Ender Can
 • Sevgi Yılmaz Hancı
 • Ayşe Berna Anıl
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 137-140 DOI: 10.5505/cayb.2015.24633
Postoperatif Erken Dönemde Laparoskopik Gastrostomi Düşmesi: Non-invaziv ventilasyonun nadir bir komplikasyonu
 • Çağlar Ödek
 • Tanıl Kendirli
 • Ayhan Yaman
 • Gülnur Göllü Bahadır
 • Meltem Koloğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 141-144 DOI: 10.5505/cayb.2015.39974
Salbutamol tedavisine sekonder gelişen bir supraventriküler taşikardi olgusu
 • Tuba Giray
 • Defne Çöl
 • Zerrin Yalvaç
 • Suat Biçer
 • Öznur Küçük
 • Meltem Uğraş
 • Ayça Vitrinel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 145-148 DOI: 10.5505/cayb.2015.79188
Aktif Kardiyopulmoner Resüssitasyon Sırasında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Edanur Yeşil
 • Nilüfer Yalındağ Öztürk
 • Feyza Girgin İnceköy
 • Koray Ak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 149-152 DOI: 10.5505/cayb.2015.92408

Diğer

Içindekiler
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler