Cilt 6, Sayı 2

Ağustos 2019
(6) Özgün Araştırma, (6) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Türkiye’deki Çocuk Hekimlerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Farkındalığı ve Bilgi Düzeyi
 • Osman Yeşilbaş
 • Hasan Serdar Kıhtır
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 58-65 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.17362
Acil Servise Başvuran Ergenlerin Anksiyetesini Etkileyen Faktörler
 • Fatih Battal
 • Veli Yıldırım
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 66-71 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.14633
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Demografik, Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Çağlar Ödek
 • Halise Akça
 • Mehmet Erol
 • Remezan Demir
 • Melek Tunç
 • Ahmet Aydınalp
 • Funda Feryal Taş
 • Serhat Samancı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 72-78 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.44154
Çocuk Acil Servise Ağrı Şikayetiyle Başvuran Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi
 • Gamze Yılmaz
 • Dilek Küçük Alemdar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 79-84 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.04127
Kanguru Bakımı Uygulaması Başlatılan Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yenidoğan Ekibinin Gözlem, Görüş ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma
 • Ulviye Günay
 • Didem Coşkun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 85-90 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.96967
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Preterm ve Term Bebeklerde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram-Negatif Bakteri Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
 • Özgür Özçerezci
 • Ünsal Savcı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 91-97 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.49369

Olgu Sunumu

Çocuk İstismarına Bağlı Adli Olguda Beyin Ölümü ve Organ Nakli; Olgu Sunumu
 • Feyza İnceköy Girgin
 • Emel Uyar
 • Makbule Nilüfer Yalındağ Öztürk
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 98-101 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.63644
Subakut Sklerozan Panensefalitli Bir Hastada Serebral Tuz Kaybı Sendromu: Tedavide Fludrokortizon Kullanımı
 • Orkun Tolunay
 • Tamer Çelik
 • Aysu İlhan Yalaki
 • Duygu Artar
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 102-104 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.62634
Atrial Fibrilasyonu Olan Bir Çocukta Nadir Görülen Bir Aritmi; Ashman Fenomeni
 • Gülhan Atakul
 • Ferhat Sarı
 • Rana İşgüder
 • Gökhan Ceylan
 • Özlem Saraç Sandal
 • Yakup Ergül
 • Murat M. Yılmazer
 • Hasan Ağın
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 105-108 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.40412
Çocuklar İçin Potansiyel ve Doğal Siyanür Zehiri; Kayısı Çekirdeği
 • Osman Yeşilbaş
 • Hanife Gül Balkı
 • Merve Bayrak
 • Nazan Ülgen Tekerek
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 109-112 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.25338
Bir Mukopolisakkaridoz Tip II Olgusunda Zor Hava Yolu Yönetimi
 • Damla Hanalioğlu
 • Batuhan Yeke
 • Ahmet Ziya Birbilen
 • Serap Sivri
 • Özlem Tekşam
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 113-116 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.22931
Psikozlu Hastada Şaşırtıcı Bir Sonuç: Pnömoraşi İlişkili İlerleyici Amfizem
 • Emine Polat
 • Halise Akça
 • Nilden Tuygun
 • Hasibe Gökçe Çınar
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 117-120 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.40469

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler