Cilt 6, Sayı 1

Nisan 2019
(6) Özgün Araştırma, (2) Editöre Mektup, (6) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Ultrasonografi ile Yapılan Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümlerinin Diğer Kraniyal Görüntüleme Yöntemleriyle (Kraniyal Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme) Karşılaştırılması
 • Burcu Dadı
 • Emel Uyar
 • Ruslan Asadov
 • Feyza İnceköy Girgin
 • Gazanfer Ekinci
 • Nilüfer Yalındağ Öztürk
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.02411
Acil Servise Kafa Travması ile Gelen Çocuklarda Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü
 • Sabiha Şahin
 • Kürşat Bora Carman
 • Coşkun Yarar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 7-12 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.47450
2012-2017 Yılları Arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Acil Servis'e Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
 • Aylin Günay
 • Ziyafet Uğurlu
 • Aysun Ceylan
 • Nebahat Ayten
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 13-17 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.64935
Kalp Cerrahisi Merkezinde Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olguların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
 • Erkut Öztürk
 • Taner Kasar
 • Okan Yıldız
 • Alper Güzeltaş
 • Sertaç Haydin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 18-23 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.60783
Kritik Çocuk Hastalarda Vazoaktif İlaç Kullanımının Hemodinami Üzerine Etkileri
 • Melike Ersoy
 • Metin Karaböcüoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 24-29 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.40316
Çocuk Cerrahisi Servisinde Travma Nedeniyle İzlenen Suriyeli Hastaların Türk Hastalarla Karşılaştırılması
 • Mustafa Onur Öztan
 • Gizem Bolova
 • Ali Sayan
 • Tunç Özdemir
 • Ayşe Berna Anıl
 • Ferhan Elmalı
 • Gökhan Köylüoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 30-34 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.38257

Olgu Sunumu

Birden Çok Sistemi Etkileyen Kostik Yanığı
 • Gamze Gökalp
 • Murat Anıl
 • Emel Berksoy
 • Şefika Bardak
 • Gülşah Demir
 • Şule Demir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 35-37 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.29290
Bonzai Nadir Etkileri: Bir Olgu Sunumu
 • Halise Akça
 • Nilden Tuygun
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 38-40 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.75047
Status Epileptikus ile Başvuran Pridoksin Bağımlı Epilepsi Olgusu
 • Senem Ayça
 • Hamide Betül Gerik Çelebi
 • Sırrı Çam
 • Muzaffer Polat
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 41-43 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.85057
Geç Tanı Alan Konjenital Diyafragma Hernisi: Olgu Sunumu
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Emel Berksoy Ataş
 • Gamze Gökalp
 • Alkan Bal
 • Tunç Özdemir
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 44-47 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.91886
Saç-İplik Turnike Sendromlu Bir Bebek Olgu
 • Fatih İşleyen
 • Mehmet Tekin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 48-50 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.92486
Amiodaron Kullanımına İkincil Akciğer Toksisitesi
 • Didar Arslan
 • Nagehan Aslan
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Fadli Demir
 • Celal Varan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 51-53 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2018.80664

Editöre Mektup

Daha Sık Konulması Gereken Tanı: Beyin Ölümü
 • Osman Yeşilbaş
 • Selçuk Uzuner
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 54-55 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.52297
Yazarlardan Yanıt: Çocuk Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Tanısı Konulan Hastaların Değerlendirilmesi
 • Orkun Tolunay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019; 6: 56-57 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.73645

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler