Cilt 5, Sayı 3

Aralık 2018
(5) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Orta-Ağır Bronşiyolitli Hastalarda Plazma B-Tipi Natriüretik Peptid Düzeyleri ile Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları ve Hastalık Seyri Arasındaki İlişki
 • Gülşen Kes
 • Gülser Esen Besli
 • Yusuf İzzet Ayhan
 • Nurdan Erol
 • Ferruh Kemal İşman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 99-106 DOI: 10.4274/cayd.18291
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Subakut Sklerozan Panensefalit Olgularının Demografik, Epidemiyolojik Özellikleri ve Ailelerinin Evde Bakım Konusundaki Tutumları
 • Çağlar Ödek
 • Mehmet Erol
 • Remezan Demir
 • Melek Tunç
 • Ahmet Aydınalp
 • Funda Feryal Taş
 • Muhammet Köşker
 • Serhat Samancı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 107-112 DOI: 10.4274/cayd.15807
Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olan Çocuk Hastalarda Prognoz ve Morbiditiye Etkileyen Faktörler
 • Yılmaz Seçilmiş
 • Mehmet Adnan Öztürk
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 113-118 DOI: 10.4274/cayd.71463
2017-2018 Mevsimsel İnfluenza Salgını Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşe Gültekingil
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 119-123 DOI: 10.4274/cayd.39306
Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Bronkoskopinin Rolü: 3 Yıllık Deneyim
 • Ömer Katı
 • Yaşar Kandur
 • Şükrü Güngör
 • Tahir Dalkıran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 124-128 DOI: 10.4274/cayd.70299

Olgu Sunumu

Künt Travmanın Nadir Bir Komplikasyonu: Eviserasyon
 • Emel Ulusoy
 • Bengü Serpen
 • Fatma Akgül
 • Hale Çitlenbik
 • Didem Yılmaz Sönmez
 • Osman Zeki Karakuş
 • Durgül Yılmaz
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 129-131 DOI: 10.4274/cayd.26349
Nadir Görülen Bir Kardiyotoksisite: Bütan İnhalasyonu
 • Gamze Gökalp
 • Emel Berksoy
 • Murat Anıl
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Neslihan Zengin
 • Fulya Kamit Can
 • Ayşe Berna Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 132-133 DOI: 10.4274/cayd.70883
Harlequin İktiyozisli Yenidoğan ve Hemşirelik Bakımı
 • Serap Torun
 • Handan Demiroğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 134-139 DOI: 10.4274/cayd.78941
Künt Batın Travmasına İkincil Akut Apandisit Gelişen Bir Çocuk Olgu: Olgu Sunumu ve Literatürün Taraması
 • Aykut Çağlar
 • Anıl Er
 • Özge Atacan
 • Pelin Gülcü
 • Sinan Genç
 • İlknur Çağlar
 • Tanju Çelik
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 140-143 DOI: 10.4274/cayd.83803
Preadolesan Bir Erkek Çocukta Fluoksetinle İlişkili Anjiyoödem ve Ürtiker
 • Aslı Sürer Adanır
 • Arif Önder
 • Zehra Ece Soğucak
 • Abdurrahman Erdem Başaran
 • Ayşen Bingöl
 • Esin Özatalay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 144-146 DOI: 10.4274/cayd.63935

Diğer

2018 Hakem Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 0-0
2018 Yazar Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 0-0
2018 Konu Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler