Cilt 5, Sayı 2

Ağustos 2018
(5) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Pediyatrik Temel Yaşam Desteği Eğitimlerinde Görsel ve İşitsel Geri Bildirim Yapılmasının Göğüs Basılarının Kalitesi Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayça Aydoğan
 • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 49-53 DOI: 10.4274/cayd.93063
Travma Hastası Bakıyor Olmanın Hekimler Üzerine Çocuk Araç Güvenliği Konusunda Olumlu Bir Etkisi Var mı?
 • Aykut Çağlar
 • Figen Çelebi Çelik
 • Anıl Er
 • Emel Ulusoy
 • Utku Karaarslan
 • Fatma Akgül
 • Hale Çitlenbik
 • Başak Bayram
 • Durgül Yılmaz
 • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 54-58 DOI: 10.4274/cayd.77487
Çocuk Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Tanısı Konulan Hastaların Değerlendirilmesi
 • Asena Sucu
 • Orkun Tolunay
 • Tamer Çelik
 • Bilgehan Kahveci
 • Can Celiloğlu
 • Ulaş Özdemir
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 59-63 DOI: 10.4274/cayd.75537
Çocukluk Çağında Akut Apandisit ile Trombosit Belirteçleri Arasındaki İlişki
 • Asena Sucu
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Banlı Cesur
 • Zerrin Özçelik
 • Tamer Çelik
 • Salim Reşitoğlu
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 64-68 DOI: 10.4274/cayd.57442
Çocuk Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Esnasındaki Sedasyon/Anestezi Deneyimlerimiz
 • Bedih Balkan
 • Mesut Türk
 • Döndü Genç Moralar
 • Selda Yaşaroğlu
 • Abdulkadir Yektaş
 • Gülsüm Oya Hergünsel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 69-74 DOI: 10.4274/cayd.12754

Olgu Sunumu

Çocuk Acil Serviste Nutcracker Sendromu için Yol Gösterici Tanısal Araç Olarak Hasta Başı Ultrasonografi
 • Anıl Er
 • Burak Polat
 • Duygu Çiçek
 • Aykut Çağlar
 • Elif Gökbike Köseli
 • Tanju Çelik
 • İlker Günay
 • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 75-77 DOI: 10.4274/cayd.80299
Obstrüktif Solunum Yetmezliği Nedeniyle Entübasyon Uygulanan İki Olguda Ölümcül Komplikasyon: Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Mey Talip Petmezci
 • Nihal Akçay
 • Esra Şevketoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 78-81 DOI: 10.4274/cayd.88598
Çocuk Acil Serviste Neonatal Humerus Fraktürünün Nadir Sebebi: Sezaryen Doğum
 • Caner Turan
 • Gülsüm Keskin
 • Ali Yurtseven
 • Hüseyin Günay
 • Eylem Ulaş Saz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 82-85 DOI: 10.4274/cayd.08760
Bir Çocukta Kazara Difenbahya Zehirlenmesi
 • Emel Ataş Berksoy
 • Ebru Topalakçı
 • Özlem Bekem Soylu
 • Tanju Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 86-88 DOI: 10.4274/cayd.86547
Pnömoniden Rikets Tanısına
 • Osman Yeşilbaş
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Ülkü Gül Şiraz
 • Serhat Tekerek
 • Mevlüt Salim
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 89-92 DOI: 10.4274/cayd.62681

Editöre Mektup

Ağır Travmatik Beyin Hasarının Güncel Medikal Tedavisi
 • Osman Yeşilbaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 93-95 DOI: 10.4274/cayd.95867
Parmakta Ölümcül Pansuman: Çocuk Bir Hastada Sirküler, Sıkı Pansumana Bağlı Gelişen Total Başparmak Nekrozu Olgusu
 • Yasin Öztürk
 • Kadri Özer
 • Oğuz Atan
 • Yüksel Kankaya
 • Melike Oruç
 • Uğur Koçer
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 96-98 DOI: 10.4274/cayd.98852

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler