Cilt 9, Sayı 3

Aralık 2022
(6) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Çocuklarda Akut Ataksi Etiyolojisi: Tek Merkez Deneyimi
 • Müge Baykan
 • Tanju Çelik
 • Ünsal Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 147-152 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.24865
Acil Servise İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi
 • Özge Gizli Çoban
 • Mehmet Emre Gül
 • Arif Önder
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 153-157 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.69875
Febril Konvülziyonlarda Nötrofil-lenfosit ve Platelet-lenfosit Oranları
 • Sonay İncesoy Özdemir
 • Halise Akça
 • Ayşegül Neşe Çitak Kurt
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 158-161 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.25483
Türkiye’deki Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Acil Uzmanlarının Yüksek Akışlı Nazal Kanülle Oksijen Tedavisi Uygulamaları
 • Muhammed Üdürgücü
 • Nazik Yener
 • Hatice Albayrak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 162-167 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.49091
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde Trakeostomi Açılan Hastaların Annelerinin Bakım Verme Yükü
 • Dilek Öztoprak Hacıoğlu
 • Caner Hacıoğlu
 • Ökkeş Özgür Mart
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 168-175 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.63634
Pediyatri Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Hicran Türkkan
 • Tülay Kuzlu Ayyıldız
 • Münevver Sönmez
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 176-183 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.04909

Olgu Sunumu

Salbutamol İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Hipotansiyonlu Bir Çocukta Esmolol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
 • Pınar Yazıcı Özkaya
 • Eşe Eda Turanlı
 • İrem Ersayoğlu
 • Gülizar Koç
 • Bülent Karapınar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 184-186 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.42103
Neonatal Septik Artrit - Bir Olgu Sunumu
 • Kartini Ciatawi
 • Halim Ciatawi
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 187-190 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.74436
Meningokoksemiye Bağlı Şiddetli Purpura Fulminans Hastalarında Ekstremitelerin Oto-ampütasyonu ve Erken Kolostominin Yaşam Kalitesi ve Sağkalıma Etkisi: İki Yeni ve Farklı Yaklaşım
 • Edin Botan
 • Tanıl Kendirli
 • Emrah Gün
 • Cansu Yöndem
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Fevzi Kahveci
 • Savaş Serel
 • Esra Çakmak Taşkın
 • Halil Özdemir
 • Ergin Çiftçi
 • Erdal İnce
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 191-195 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.30316
Hayatı Tehdit Eden Mavi Balina Video Oyunu: Bir Olgu Sunumu
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Emine Gülşah Torun
 • Zeynelabidin Öztürk
 • Mehmet Çeleğen
 • Benan Bayrakçı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 196-198 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.12599
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Elizabethkingia meningoseptica Olgusu
 • Hadiye Demirbakan
 • İpek Koçer
 • Yusuf Ünal Sarıkabadayı
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 199-202 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.80774

Diğer

2022 Hakem Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 0-0
2022 Yazar Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 0-0
2022 Konu Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler