Cilt 9, Sayı 1

Nisan 2022
(7) Özgün Araştırma, (1) Editöre Mektup, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
 • Yusuf Güzel
 • Fatih Battal
 • Hakan Aylanç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 1-6 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.75768
Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Adli Olgular: Tek Merkez Deneyimi
 • Feyza Hüsrevoğlu Esen
 • Murat Doğan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 7-10 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.55265
Acil Servise Korozif Madde İçme Nedeniyle Başvuran Çocukların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi: On Yıllık Deneyim
 • Hilal Karabağ Çıtlak
 • Mehmet Aslan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 11-16 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.04935
Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Programlarında Palyatif Bakım Dersinin Yeri: Türkiye Uygulaması
 • Aslı Akdeniz Kudubeş
 • Sevil Özkan
 • Remziye Semerci
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 17-26 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.00922
Kuzey Kıbrıs’ta Kurulan İlk Çocuk Yoğun Bakımdaki Birinci Yıl
 • Hakan Tekgüç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 27-30 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.62144
Majör Yanığı Olan Çocuk Hastalarda Yanıkla İlişkili Enfeksiyonlar
 • Özer Özlü
 • Abdulkadir Başaran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 31-36 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.83723
Çocuk Yoğun Bakımlarda Bası Yarası Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma
 • İlknur Arslan
 • Kübra İrday Demir
 • Faruk Ekinci
 • Yasemin Özkale
 • Ümit Ece
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 37-42 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.65983

Olgu Sunumu

Tekrarlayan Tiroit Apsesi: Olgu Sunumu
 • Aslıhan Tokgöz Çomruk
 • İlknur Fidancı
 • Okşan Derinöz Güleryüz
 • Özgür Erdoğan
 • Burcu Ceylan Cura Yayla
 • Tuğba Bedir Demirdağ
 • Anıl Tapısız
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 43-46 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.49368
Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyondan Sol Ventriküler Yardım Cihazına Köprülenmiş Dilate Kardiyomiyopatili Bir Çocukta Şiddetli İnatçı Diyare ve Malnutrisyonun Başarılı Tedavisi
 • Edin Botan
 • Tanıl Kendirli
 • Emrah Gün
 • Mehmet Gökhan Ramoğlu
 • Tayfun Uçar
 • Mehmet Cahit Sarıcaoğlu
 • Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu
 • Zarife Kuloğlu
 • Erdal İnce
 • Ahmet Rüçhan Akar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 47-50 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.33154
Kusma ve Dispne ile Başvuran İleus ve Geç Başlangıçlı Travmatik Diyafragma Hernisi: Olgu Sunumu
 • Pelin Elibol
 • Aykut Özon
 • Gülşah Demir
 • Şefika Bardak
 • Alper Çiçek
 • Gamze Gökalp
 • Bade Toker Kurtmen
 • Emel Berksoy
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 51-54 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.07742
Metanol İntoksikasyonunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
 • Murat Erdal
 • Nazlı Sivil
 • Erdem Çebişli
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Özlem Tolu Kendir
 • Oğuz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 55-58 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.20053
Çocuk Acilde Antikolinerjik Zehirlenmeye Bağlı Deliryum ve Tedavide Fizostigmin Kullanımı
 • Alper Çiçek
 • Pelin Elibol
 • Şefika Bardak
 • Oğuz Demiroğlu
 • Gülşah Demir
 • Tuğçe Nalbant
 • Gamze Gökalp
 • Emel Berksoy
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 59-63 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.32032

Editöre Mektup

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Konsültasyonu Yapılan Çocuk Adli Olguların Geriye Dönük Analizi
 • Okşan Derinöz Güleryüz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022; 9: 64-65 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.72621

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler