Cilt 8, Sayı 3

Aralık 2021
(3) Diğer, (1) Derleme, (6) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Meningokoksemik Septik Şok; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Murat Özkale
 • Naime Gökay
 • Dinçer Yıldızdaş
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 133-139 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.03274

Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine İlaç Entoksikasyonu Nedeni ile Başvurmuş Olan Çocuk ve Ergen Olguların Değerlendirilmesi
 • İsmail Dündar
 • Yasemin Akın
 • Melek Yücel
 • Dündar Yaykıran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 140-145 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.97752
Çocuk Acil Servisine İlk Kez Ateşsiz Nöbet ile Başvuran Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Çiğdem Üner
 • Aysun Tekeli
 • Can Demir Karacan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 146-150 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.71501
Yenidoğan Hemşirelerinin Ölüme Karşı Tutumlarının Palyatif Bakıma Etkisi
 • Ayşe Arıcıoğlu Sülün
 • Emriye Hilal Yayan
 • Maksude Yıldırım
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 151-158 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.75436
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Kan Dolaşımı Enfeksiyonu İnsidans ve Risk Faktörleri
 • Fatma Akgül
 • Gazi Arslan
 • Ünal Utku Karaarslan
 • Murat Duman
 • Tolga Fikri Köroğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 159-165 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.81994
Özkıyım Enflamatuvar Bir Süreç mi? CRP Temelli Bir Olgu-kontrol Çalışması
 • Gamze Gökalp
 • Emel Berksoy
 • Şefika Bardak
 • Şule Demir
 • Gülşah Demir
 • Murat Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 166-171 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.75437
Çocuk Yoğun Bakımda Konvülzif Status Epileptikus Nedeniyle Yatan Hastaların Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Nihal Akçay
 • Mey Talip Petmezci
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Osman Yeşilbaş
 • Kübra Boydağ Güvenç
 • Güner Özçelik
 • Esra Şevketoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 172-176 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.48343

Olgu Sunumu

Hiponatremi Saptanan Bir Olguda Kawasaki Şok Sendromu
 • Özlem Çolak
 • Songül Tomar Güneysu
 • Okşan Derinöz Güleryüz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 177-180 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.77699
Travmatik Optik Nöropatili Bir Olgu: Ne Zaman Ne Yapmalıyız?
 • Hasan Özen
 • Edin Botan
 • Emrah Gün
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Fevzi Kahveci
 • Huban Atilla
 • Ömer Suat Fitoz
 • Tanıl Kendirli
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 181-184 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2020.61587
İntravenöz Lipid Emülsiyonu ile Tedavi Edilen Ağır Amitriptilin Zehirlenmesi
 • Ayyüce Ünlü
 • Mehmet Alakaya
 • Sadık Kaya
 • Ali Ertuğ Arslankoylu
 • Ali Korulmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 185-188 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.53824
İspirto Zehirlenme Şüphesi ile Başvuran Çocuk Olgu: Hemodiyalizle Başarılı Olgu Yönetimi
 • Muharrem Çiçek
 • Talat Sürücü
 • Muhammed Yusuf Mila
 • Ali Nazım Güzelbağ
 • Hakan Gemici
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 189-191 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.54366
Perikardiyal Tamponad Gelişen Down Sendromlu COVID-19 Olgusu
 • Hatice Yıldız
 • Servet Ergün
 • Mutlu Uysal Yazıcı
 • Fatma Nur Öz
 • Naci Ceviz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 192-195 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2021.32448

Diğer

2021 Hakem Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 0-0
2021 Konu Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 0-0
2021 Konu Dizini
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler