Olgu Sunumu

Yavaş Salınımlı Teofilin Zehirlenmesi Tedavisinde Yardımcı Yöntem Olarak Tüm Barsak Yıkaması: Bir Olgu Sunumu

10.5505/cayb.2014.20592

  • Caner Turan
  • Tahir Atik
  • E. Ulas Saz

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(2):113-115

Teofilin, çocuk ve erişkinlerde kardiovasküler ve solunum sistemi hastalıklarında kullanılan, etkisini fosfodiesteraz enzim inhibisyonu ile gösteren metilksantin derivesidir. Terapötik aralığı dar olduğundan dolayı akut zehirlenmelerin yanında kronik zehirlenmeler daha sık görülmektedir. Metilksantin derivelerinin yarattığı zehirlenmeler ciddi kardiyovasküler, santral sinir sistemi, metabolik, gastrointestinal ve iskelet-kas sistemi toksisitesi nedeniyle fatal sonuçlara neden olabilir. Bu olgu, pediatrik acil servise özkıyım amaçlı toksik dozda teofilin alımı ile başvuran bir olgunun klinik izlemi ve başarılı yönetimi anlatılmıştır.