Olgu Sunumu

Yanlışlıkla Sepsis Olarak Değerlendirilen Bir Çocukta Nitrit İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Methemoglobinemi

10.4274/cayd.30602

  • Aykut Çağlar
  • Anıl Er
  • Utku Karaarslan
  • Emel Ulusoy
  • Fatma Akgül
  • Gözde İnci
  • Tolga Fikri Köroğlu
  • Murat Duman
  • Durgül Yılmaz

Gönderim Tarihi: 13.06.2016 Kabul Tarihi: 09.08.2016 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3(3):155-158

Bu yazıda eczacı tarafından yanlış hazırlanmış ilaç alımı sonrası, sodyum nitrit ve potasyum nitrite bağlı ciddi bir methemoglobinemi olgusu sunulmaktadır. İlk fizik muayenesinde hasta taşikardik ve takipneikdi. Hastanın siyanozu ve gri - mavi bir deri rengi vardı. Bilinen bir kardiyak hastalığı olmamasına rağmen, %100 oksijen ile satürasyonu %85 idi. Geldiğinde siyanoz, bilinç değişikliği, konvülziyonu ve hipotansiyonu olan hasta entübe edildi. Alınan venöz kan gazında methemoglobinemi (%86,2) ve metabolik asidoz saptandı. Hastaya metilen mavisi 2 mg/kg intravenöz ve 500 mg intravenöz askorbik asit uygulandı. Takibinde methemoglobin seviyesi 12 saat içinde tedrici olarak geriledi ve klinik düzelme görüldü. Methemoglobinemi, ciddi bulgulara ve ölüme neden olabilecek bir durumdur. Klinik bulgular septik şok ile karışabilmektedir. Acil hekimleri oksijene yanıt vermeyen siyanoz durumlarında methemoglobinemi olabileceğini mutlaka düşünmelidir.

Anahtar Kelimeler: Acil, zehirlenme, çocuk, nitrit, methemoglobinemi

Tam Metin (İngilizce)