Olgu Sunumu

Yabancı Cisim Yutulmasına Yönelik Yapılan Endoskopi Sonrası Gelişen Mediastinal Apse: Atipik Klinik Prezentasyon

10.4274/cayd.07379

  • Emel Ataş Berksoy
  • Feray Arı
  • Özlem Bekem Soylu
  • Şenol Öztürk
  • Murat Arı
  • Tanju Çelik
  • Miray Karakoyun

Gönderim Tarihi: 05.05.2016 Kabul Tarihi: 02.07.2016 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3(3):159-161

Çocukluk çağında, yabancı cisim yutma olayları sık karşılaşılan bir durumdur. Hastaların ancak %10-20’lik kısmı endoskopik müdahaleye ihtiyaç duyar. Perforasyon endoskopik girişimin en ciddi komplikasyonu olup görülme sıklığı %0,03-0,1 arasındadır. Burada özefagusta yabancı cisim nedeniyle yapılan endoskopik işlem sonrası mediastinal abse gelişen olgu sunulmuştur. Karın ağrısı yakınması ile başvuran hastanın fizik bakısında opistotonus pozisyonu, batında istemli defans, torakospinal alanda palpasyonla belirgin hassasiyet saptandı. Diğer sistem bakıları olağandı. Yapılan incelemelerinde akut faz yüksekliği mevcuttu. Olası spinal kaynaklı patolojileri dışlamak amacıyla yapılan spinal manyetik rezonans görüntülemesinde orta ve alt mediastende, özefagus lokalizasyonunda, kalın duvar yapısı gösteren ve yoğun kontrastlanan, içerisinde hava ve sıvıya bağlı sinyal değişiklikleri bulunan kitle; abse saptandı. Olgunun öyküsü derinleştirildiğinde bir gün öncesinde özefagus birinci darlığında para takılması nedeniyle rijid endoskopi uygulandığı öğrenildi. Sonuç olarak, yabancı cisim yutma, çocukluk çağında sık karşılaşılan bir durum olmakla beraber endoskopik girişimler sonucu nadir de olsa komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. Hastalar, çok farklı klinik tablolarla acil servislere başvurabilirler. Olgu atipik prezentasyonu ve ayırıcı tanıda anamnezin öneminin vurgulanması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, endoskopi, mediastinal apse, özefagus perforasyonu

Tam Metin (İngilizce)