Olgu Sunumu

Yabancı cisim aspirasyonunda klinik çeşitlilik ne kadar geniş olabilir?: olgu sunumu

10.5505/cayb.2015.33042

  • Osman Yeşilbaş
  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Hamdi Murat Yıldırım
  • Sadig İsmayılov
  • Esra Şevketoğlu

Gönderim Tarihi: 11.09.2014 Kabul Tarihi: 01.10.2014 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(2):83-86

Yabancı cisim aspirasyonları birçok farklı belirti ve bulguyla karşımıza çıkabilmektedir. Kliniğimize status epileptikus ve pnömoni nedeniyle sevk edilen olgumuza açıklanamayan respiratuar semptomları nedeniyle yatak başı bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide sağ ana bronşu tıkayan yabancı cisim gözlendi. Yabancı cisimin çıkarılması sonrasında belirtiler hızla düzeldi. Son 20 yıldır yoğun bakım ünitelerinde bronkoskopinin tanı ve tedavi amaçlarıyla kullanımı giderek artmıştır. Bu yazıda bronkospazm ve bilinç değişikliği sebebi ile status epileptikus zannedilen ve yoğun bakım ünitesinde yapılan bronkoskopi ile hızlıca tanı konulan yabancı cisim olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: yabanci cisim aspirasyonu, status epileptikus, bronkoskopi