Olgu Sunumu

Travma Sonrası Karotis Arter Diseksiyonu ve Enfarktüsü

10.4274/cayd.galenos.2023.24085

  • Yılmaz Seçilmiş
  • Yunus E Doğan

Gönderim Tarihi: 26.01.2023 Kabul Tarihi: 26.05.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):221-223

Çocuklarda baş boyuna künt travma sonrası internal karotid arter diseksiyonu çok nadir bir durumdur. Kavga esnasında boyun travmasına maruz kalan ve sonrasında acil servise halsizlik, bilinç bulanıklığı şikayetleri ile başvuran 15 yaşında erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik travma, internal karotid arter, diseksiyon, iskemik inme

Tam Metin (İngilizce)