Olgu Sunumu

Tüplü Televizyon Düşmesine Bağlı İzole Kafa Travması: Üç Çocuk Olgu

10.4274/cayd.galenos.2018.96658

  • Gülşen Yalçın
  • Murat Anıl
  • Gamze Gökalp
  • Emel Berksoy
  • Sema Bozkaya Yılmaz
  • Şule Demir

Gönderim Tarihi: 01.03.2018 Kabul Tarihi: 16.02.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(3):164-167

Televizyon düşmesi, özellikle küçük çocuklarda ciddi kafa travmalarına neden olabilen bir ev kazasıdır. Bu çalışmada televizyon düşmesi sonucu kafa travması gelişen üç olgu sunuldu. Birinci olgu 16 aylık kız çocuktu. Evde oyun oynarken başına tüplü televizyon düştü. Kafatası kırığı ve kafa içi yaralanma gelişti. Acil ameliyata alındı. On üç gün hastanede yattı ve taburcu oldu. İkinci olgu 4 yaşında erkekti. Evde devrilmiş tüplü televizyonun yanında bilinçsiz halde bulundu.Tomografide subaraknoid kanama saptandı. Hastanede 48 saat izlendi ve taburcu oldu. Üçüncü olgu 12 aylık erkekti. Annesi yanlışlıkla tüplü televizyonu çocuğunun üzerine düşürdü. Kafatasında kırık ve subgaleal hematom saptandı. İzlemde akut anemi gelişti ve acil serviste kan transfüzyonu yapıldı. İki gün hastanede izlendi ve taburcu oldu. Sonuç olarak, televizyon düşmeleri çocuklarda ciddi kafa travmalarına yol açabilir. Basit ev içi koruyucu önlemler ve küçük çocukların erişkin gözetimi altında olması bu ev kazalarını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon düşmesi, ev kazası, kafa travması, kafa içi yaralanma

Tam Metin (İngilizce)