Olgu Sunumu

Tekrarlayan Perikardial Effüzyon ile Prezente Olan Down Sendromlu Bebekte Postperikardiyotomi Sendromu

10.4274/cayd.galenos.2022.88709

  • Şeyma Koç
  • Mutlu Uysal Yazıcı
  • Utku Arman Örün
  • Mehmet Taşer

Gönderim Tarihi: 03.12.2021 Kabul Tarihi: 17.03.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):53-56

Postperikardiyotomi sendromu (PPS) kardiyak cerrahi veya miyokard enfarktüsünü takiben plevral, perikardiyal veya akciğer dokusunda enflamasyonla karakterize bir hipersensitivite reaksiyonudur. Klinik olarak; ateş, göğüs ağrısı, plevral veya perikardiyal effüzyona bağlı bulgular görülebilir. Bu olgu sunumunda 5 aylık Down sendromu olan kardiyak cerrahi sonrasında tekrarlayan perikardiyal effüzyona yol açan PPS ile izlenen ve perikardiyal pencere açılarak başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olguyu sunmak istedik. PPS, tanı ve tedavi yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen gelişmiş ülkelerde kardiyak cerrahi sonrası morbiditenin başta gelen nedenlerindendir. En erken klinik bulgusu operasyon sonrası perikardiyal effüzyon gelişimidir. Birçok kez perikardiyosentez işlemi yapılmasına rağmen, tekrarlayan perikardiyal effüzyonu olan hastalarda PPS akılda tutulmalı, perikardiyal pencere açılması tedavide düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Postperikardiyotomi sendromu, perdikardiyal effüzyon, tekrarlayan effüzyon

Tam Metin (İngilizce)