Olgu Sunumu

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonunda Olası Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu

10.5505/cayb.2014.66375

  • S. Bahaettin Öncü
  • Ahmet Güzel
  • Şule Paksu
  • Fatih Suna
  • Tuğba Ayçiçek

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(1):53-56

Yabancı cisim aspirasyonu (YCA), çocukluk çağında önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Özellikle üç yaşından küçük ve erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Klinik bulgular hastanın yaşına, aspire edilen materyalin boyutuna, cinsine, lokalizasyonuna ve havayolunda kalış süresine bağlı olarak değişir. Ani başlayan öksürük ilk ortaya çıkan ve en sık görülen belirtidir. Standart tedavisi bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılmasıdır. Burada tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ile başvuran yirmisekiz aylık bir hastada saptanan yabancı cisim aspirasyonu olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Yabanci cisim aspirasyonu, tekrarlayan akciger enfeksiyonu, çocuk, acil