Olgu Sunumu

Salbutamol İntoksikasyonuna Bağlı Ciddi Hipotansiyonlu Bir Çocukta Esmolol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

10.4274/cayd.galenos.2021.42103

  • Pınar Yazıcı Özkaya
  • Eşe Eda Turanlı
  • İrem Ersayoğlu
  • Gülizar Koç
  • Bülent Karapınar

Gönderim Tarihi: 05.03.2021 Kabul Tarihi: 06.09.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):184-186

Kısa etkili β2 sempatomimetik amin salbutamol, astım ve bronşiyolitli hastalarda bronkospazm tedavisinde sık kullanılmaktadır. Yüksek doz salbutamol kullanımında tremor, hiperaktivite, taşikardi, konvülziyon, hipomagnezemi, laktik asidoz, hiperglisemi, hipokalemi, hipotansiyon, konjestif kalp yetersizliği, aritmi ve ani kardiyak arrest görülebilir. Salbutamolün özkıyım amaçlı kullanımı çok nadirdir. Bu yazıda özkıyım amaçlı 300 mg salbutamol kullanan bir çocukta salbutamol zehirlenmesine genel bir bakış ve salbutamol zehirlenmesine yaklaşım literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Salbutamol, çocuk, zehirlenme, esmolol, hipotansiyon

Tam Metin (İngilizce)