Olgu Sunumu

Pediyatrik Bir Olguda Künt Pelvik Travmaya Bağlı İntraperitoneal Mesane Perforasyonunun Tanı ve Tedavi Stratejisinde Önemli Noktalar

10.4274/cayd.galenos.2022.22448

  • Cansu Kural
  • Oktay Ulusoy
  • Emel Ulusoy
  • Murat Duman

Gönderim Tarihi: 28.04.2022 Kabul Tarihi: 12.07.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):205-208

İntraperitoneal mesane perforasyonu, mesanenin karın içi bölgeye perforasyonu ile karakterize yaşamsal bir durumdur. Şiddetli peritonite yol açabilir ve gecikmiş tanı hayatı tehdit edici olabilir. Mesane perforasyonları, kemik pelvisi bozan yüksek enerjili künt travmalar, dolu mesaneye direkt darbe, penetran travmalar, ürojinekolojik girişimler, kalıcı kateterler ve iyatrojenik nedenlerle oluşur. Orta hızlı motorlu trafik kazası geçiren 9 yaşında erkek çocuk pelvis kırığı nedeniyle hastanemize sevk edildi. Birincil değerlendirmede olgu hemodinamik olarak stabildi, herhangi bir peritonit bulgusu ve/veya distansiyonu yoktu. Bu olgu sunumu ile semptom ve bulguların intraperitoneal mesane perforasyonunu göstermede yetersiz kaldığı durumlarda intraperitoneal mesane perforasyonu tanısının koyulmasındaki ipuçlarını ve tedavi stratejimizi sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Mesane perforasyonu, pelvis kırığı, laparoskopi

Tam Metin (İngilizce)