Olgu Sunumu

Pediatrik Hastada Nadir Bir Enfeksiyon: Herpetik Dolama

10.5505/cayb.2015.29491

  • Mehmet Açıkgöz
  • Ahmet Güzel
  • Hakan Tuncer
  • Ayşe İrem Sofuoğlu
  • Emine Malhun Şahiner

Gönderim Tarihi: 12.01.2015 Kabul Tarihi: 05.02.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(2):99-101

Herpetik dolama herpes simpleks virüsünün neden olduğu en sık parmak distal falanksını daha nadir olarak da ayak distal falanksını etkileyen ağrılı bir deri enfeksiyonudur. Nadir görülen herpetik dolama, eritem ve ağrılı nonpürülan veziküller ile karakterizedir. Bakteriyel enfeksiyonlar ile karıştığından sıklıkla yanlış tanı ve uygunsuz tedaviye neden olmaktadır. Herpetik dolama tanı ve tedavisine dikkati çekmek için 13 aylık bir herpetik dolama vakasını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, herpetik dolama, acil servis