Olgu Sunumu

Çocuk Yoğun Bakım Servisinde İzlenen Bir Bebekte Gelişen Digoksin Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

10.5505/cayb.2015.82905

  • Ayşe Berna Anıl
  • Ulaş Karadaş
  • Engin Köse
  • Ali Doğan
  • Ali Kanık
  • Murat Anıl

Gönderim Tarihi: 13.10.2014 Kabul Tarihi: 03.12.2014 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):35-40

Digoksin en sık kullanılan pozitif inotropik ajanlardan biridir. Tedavi edici doz aralığının dar olmasından dolayı digoksin zehirlenmesi kolaylıkla gelişebilmektedir. Bu olgu sunumunda kritik hastalarda digoksin zehirlenmesinin daha kolay gelişebileceğinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Özofagus atrezisi, trakeoözofagiyal fistül, ventriküler septal defekt tanılarıyla izlenen 3 aylık kız olgu kalp yetmezliği nedeniyle çocuk yoğun bakım servisine alınmıştır. Dopamin, dobutamin ve furosemid tedavileri başlanan olgunun izleminde yükleme dozu yapılmadan uygun idame dozda oral digoksin damla başlanmıştır. Ancak olguda digoksin zehirlenmesine bağlı atrioventriküler (AV) tam blok gelişmiştir.

Sonuç olarak digoksin zehirlenmesi kritik hastalarda tedavi dozunda da görülebilmekte ve AV bloğa neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Digoksin zehirlenmesi, bebek, atrioventriküler blok, digoksin antikoru