Derleme

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Beslenme

10.4274/cayd.galenos.2023.49002

  • Hasan Ağın
  • Ali Ertuğ Arslanköylü
  • Nazik Aşılıoğlu Yener
  • Ayşe Berna Anıl
  • Oğuz Dursun
  • Tanıl Kendirli
  • Dinçer Yıldızdaş

Gönderim Tarihi: 16.12.2022 Kabul Tarihi: 05.01.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):66-83

Çocuk yoğun bakım ünitelerinde izlenen kritik hasta çocukların kısıtlı enerji depoları ve hızlı metabolizmaları yanı sıra kritik hastalığın yarattığı yoğun stres durumu beslenmenin önemini ortaya koymaktadır. Kritik hasta çocuklara yönelik yeterli ve dengeli nutrisyonel bakım hastalık sürecini olumlu yönde etkiler. Uygun beslenme desteğinin sağlanabilmesi için kritik hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesinin ayrıntılı ve bütünlük içerisinde yapılması önemlidir. Sindirim sistemi işlev gören kritik hasta bir çocukta enteral yol parenteral beslenmeye tercih edilmelidir. Sindirim sisteminin tümüyle ya da yeterince kullanılmadığı durumlarda ise parenteral beslenmeye başvurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım, beslenme, malnutrisyon

Tam Metin (İngilizce)