Derleme

Çocuk Acilin Bir Boyutu: Psikiyatrik Aciller ve Hemşirelik Yaklaşımı

10.4274/cayd.galenos.2021.93823

  • Bahar Aksoy
  • İlknur Kahriman

Gönderim Tarihi: 30.05.2021 Kabul Tarihi: 08.11.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):66-73

Son yıllarda çocuk acil servislerine başvurularda belirgin bir artış görülmektedir. Çocuk acil servislerine yapılan sık başvurulardan biri de psikiyatrik acillerdir. Psikiyatrik aciller, acil müdahale edilmesi gereken bir durum olması sebebiyle çocuk ve ailelerin ilk başvuracakları yerlerdir. Ancak acil müdahale gerektirmeyen durumlarda çocuk ve ailelerin psikiyatri servislerine başvuru yapması gerekirken başvuruların çoğunluğunun acil servislere yapılmaktadır. Psikiyatrik aciller, acil servislere yapılan başvuruların %3-12’sini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu derlemede çocukluk çağındaki psikiyatrik aciller, risk faktörleri, insidansı, saptanması, değerlendirilmesi ve hemşirelik yaklaşımı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil hemşireliği, çocuk, psikiyatrik acil hizmetleri

Tam Metin (İngilizce)