Olgu Sunumu

Çocuk Acil Serviste Nutcracker Sendromu için Yol Gösterici Tanısal Araç Olarak Hasta Başı Ultrasonografi

10.4274/cayd.80299

  • Anıl Er
  • Burak Polat
  • Duygu Çiçek
  • Aykut Çağlar
  • Elif Gökbike Köseli
  • Tanju Çelik
  • İlker Günay
  • Hurşit Apa

Gönderim Tarihi: 18.09.2017 Kabul Tarihi: 31.10.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(2):75-77

Karın ağrısı çocuk acil servise en sık başvuru nedenlerinden biridir. Acil koşullarında uygun öykü ve fizik muayene ile birleştirilmiş hasta başı ultrasonografi karın ağrısına hızlı ve doğru şekilde yaklaşılmasını sağlar. Burada karın ağrısı olan ve hasta başı ultrasonografi bulguları ile Nutcracker sendromu tanısı alan 15 yaşında kız hasta bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta başı ultrasonografi, renal ven, Nutcracker sendromu, çocuk

Tam Metin (İngilizce)