Olgu Sunumu

Çocuk Acil Serviste “Ekimoz Maske” olan Dört Travmatik Asfiksi Olgusu

10.4274/cayd.galenos.2019.73383

  • Oksan Derinöz Güleryüz
  • Taner Akar
  • Yasemin Men Atmaca

Gönderim Tarihi: 05.04.2019 Kabul Tarihi: 18.06.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(2):92-96

Travmatik asfiksi nadir, fakat ciddi bir klinik sendromdur. Bu sendrom, subkonjonktival kanama, fasiyal ödem, kraniyoservikal siyanoz, üst göğüs ve yüzdeki peteşiler ile karakterizedir. Göğüs ve/veya üst karın bölgesine künt travma sırasında meydana gelen ani bası sonrası ortaya çıkar. Torasik kompresyon sırasında valsalva manevrası meydana gelirse, bu sendrom gelişebilir. Hastalar klinik olarak çok kötü görünmesine rağmen, etkili ve zamanında tedavi ile oldukça iyi bir sonlanıma sahiptir. Ancak, uzun süreli torasik kompresyon, serebral anoksi ve nörolojik sekellere neden olabilir. Tedavi genellikle konservatiftir ve hastalığın seyri eşlik eden yaralanmalara bağlıdır. Burada çocuk acil serviste çalışan hekimlerin tanıyı bildikleri takdirde tanıyabilecekleri dört travmatik asfiksi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Asfiksi, ekimoz maskesi, travmatik asfiksi

Tam Metin (İngilizce)