Derleme

Çocuk Acil Servisinde Yüksek Akışlı Nazal Kanül Tedavisinin Güvenilirliği ve Etkinliği

10.4274/cayd.galenos.2019.46338

  • Ali Yurtseven
  • Eylem Ulaş Saz
  • Halim Hennes

Gönderim Tarihi: 04.07.2019 Kabul Tarihi: 09.09.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(3):121-129

Bu derlemenin amacı, çocuk acil serviste (ÇAS) kullanılan ısıtılmış nemlendirilmiş yüksek akımlı nazal kanül oksijen (YANKO) tedavisi ile ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve bu tedavinin etki mekanizmasının, kullanım endikasyonlarının, etkinliğinin ve güvenilirliğinin tartışılmasıdır. MEDLINE (PubMed) ve Google Scholar kullanılarak Ocak 2019’a kadar olan tüm yayınlar tarandı. ÇAS’de gerçekleştirilen YANKO kullanımı ile ilgili tüm orijinal çalışmalar derlemeye dahil edildi. Arama kriterlerini karşılayan literatürdeki on dört çalışma incelendi. Bu çalışmalara dahil edilen hastaların çoğu (1867, %67) akut bronşiyolitli çocuklardı. Çalışmaların çoğu, YANKO’nun solunum hızı, kalp atım hızı, endotrakeal entübasyon ve yoğun bakım (YB) yatış oranını azaltmada standart oksijen tedavisinden daha etkili olduğunu belirtmekle birlikte, bazı çalışmalar bu tedavinin akut bronşiyolitli hastalarda en az diğer non-invaziv ventilasyon yöntemleri kadar etkili olduğunu göstermiştir. YANKO tedavisinin başlatılması ve kesilmesi konusunda henüz bir görüş birliği olmamakla birlikte, bu yöntemin güvenle kullanılabileceği belirtilmektedir. YANKO tedavisi, özellikle akut bronşiyoliti olan çocuklar için kullanışlı bir tedavi yöntemidir. Acil serviste solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi edilen çocuklarda solunum sıkıntısını, endotrakeal entübasyon ve YB yatış oranını azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, başlangıç süreci, akış hızı ve hastaları tedaviden ayırma ile ilgili sınırlı veri vardır. Bu konuların ele alınacağı daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, acil servis, oksijenizasyon, ısıtılma, nemlendirme, yüksek akışlı oksijen

Tam Metin (İngilizce)