Orijinal Makale

Çocuk Acil Ünitesine Ani Başlayan Aksama Yakınması ile Getirilen Hastaların Analizi

10.4274/cayd.03016

  • Sabiha Şahin

Gönderim Tarihi: 03.03.2017 Kabul Tarihi: 31.05.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(2):66-71

Amaç:

Aksama çocuklarda yaygın bir acil servise başvuru nedenidir. Normal yürüyüş paternine göre asimetrik bir tarz oluşması şeklinde tanımlanabilir. Ayırıcı tanısında geçici sinovit, travma, enfeksiyon, tümör veya enflamatuvar nedenler, doğuştan nöromusküler hastalıklar veya gelişimsel bozukluklar düşünülmelidir. Bu çalışmada çocuk acil servisine ani gelişen aksama ile başvuran hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi ve bulgularımıza göre hastaların tanı ve takip açısından bazı ipuçları elde etmeyi planlayıp, septik veya aseptik nedenlerin erken tanısında laboratuvar değerlerinin faydasını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Son 2 yıllık sürede ani başlayan aksama tanısı olan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Süreğen hastalık, travma, hematolojik koagülopatisi olanlar ve son bir hafta içinde kasiçi enjeksiyon yapılmış olan hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Çalışmaya dahil olanlar beyaz küre (WBC), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), düz radyografi ve pelvik ultrasonografi (USG) sonuçlarına göre septik ve aseptik olarak iki gruba ayrıldı. Toplamda 120 hasta çalışma grubuna alındı. Referans değerleri WBC, ESR ve CRP için 9000 K/mm3, 20 mm/saat ve 0,8 mg/dL, olarak kabul edildi.

Bulgular:

Seksen altı hastanın WBC, ESR ve CRP düzeyleri normaldi, 81 çocuk geçici sinovit, 2’si femur başı epifiz kayması ve 3’ü Legg-Calvé-Perthess tanılarını almıştı ve aseptik grup olarak tanımlandı. WBC, ESR ve CRP düzeyleri yüksek olan 34 hasta ise septik grup olarak tanımlandı ve septik artrit (n=12), osteomiyelit (n=3), juvenil romatoid artrit (n=4), Ailevi Akdeniz Ateşi (n=4), akut romatizmal ateş (n=3), spondiloartrit (n=3), Guillian Barre sendromu (n=3) ve Ewing sarkomu (n=2) tanılarını almışlardı. Septik ve aseptik gruplar arasında CRP ve WBC düzeyleri açısından anlamlı farklılık vardı. ESR değerleri gruplar arasında anlamlı farklılık görülmedi.

Sonuç:

Travmatik olmayan akut aksama çocuk acil servise başvuran çocuklarda yaygın bir sorundur. Geçici sinovit en yaygın aksama nedenidir. CRP ve WBC enfeksiyöz ve malign hastalıkların tanısı için duyarlı ölçümlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, aksama, akut

Tam Metin (İngilizce)