Olgu Sunumu

Neonatal Septik Artrit - Bir Olgu Sunumu

10.4274/cayd.galenos.2021.74436

  • Kartini Ciatawi
  • Halim Ciatawi

Gönderim Tarihi: 30.06.2021 Kabul Tarihi: 13.09.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):187-190

Neonatal septik artrit nadir görülen bir durumdur, ancak yıkıcı sonuçları olma potansiyeli nedeniyle ortopedik bir acildir. Belirti ve semptomlar, laboratuvar testleri ve görüntüleme çalışmaları her zaman tipik olmayabilir. Derhal teşhis ve tedavi yapılmalıdır. Bu çalışmada sol omzunda kızarıklık ve şişlik şikayeti ile hastaneye getirilen 24 günlük prematüre yenidoğan hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Septik artrit, neonatal, omuz

Tam Metin (İngilizce)