Olgu Sunumu

Milrinon Kullanımına Bağlı Gelişen ve Yaşamı Tehdit Eden Aritmi Olgusu

10.5505/cayb.2015.38247

  • Özden Özgür Horoz
  • Dinçer Yıldızdaş
  • Ercüment Petmezci
  • Mehmet Yusuf Sarı
  • Ufuk Utku Güllü

Gönderim Tarihi: 07.01.2015 Kabul Tarihi: 22.02.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):31-34

Giriş:

Milrinon postop kardiyak olgularda ve yoğun bakım ünitelerinde hemodinamik destek için sıklıkla kullanılan bir fosfodiesteraz III inhibütörüdür. Milrinonun bilinen baş ağrısı, angina, hipotansiyon, anafilaksi, hipokalemi, karaciğer fonksiyon bozukluğu, trombositopeni gibi yan etkilerinin yanı sıra, supraventriküler taşikardi, ventriküler taşikardi, torsade depointes, atrial fibrilasyon ve bazen ventriküler fibrilasyon gibi yan etkileri de olabilmektedir.

Olgu:

Bir yaşında hasta kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırıldı, hemodinamik destek için milrinon infüzyonu verildi. Ardından hastada ventriküler fibrilasyon gelişti, milrinon infüzyonunun kesilmesinin ardından aritminin tekrarlamaması üzerine milrinona bağlı hayatı tehdit eden bir ventriküler fibrilasyon olduğunu düşündük.

Sonuç:

Bu olguyu sunmamızdaki amacımız, yoğun bakım ünitelerinde hayatı tehdit eden aritmilerin milrinona bağlı olarak ta gelişebileceğini akılda tutmamız açısından önemli olabileceğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Milrinon, aritmi, kardiyomiyopati