Olgu Sunumu

Meningokoksemiye Bağlı Şiddetli Purpura Fulminans Hastalarında Ekstremitelerin Oto-ampütasyonu ve Erken Kolostominin Yaşam Kalitesi ve Sağkalıma Etkisi: İki Yeni ve Farklı Yaklaşım

10.4274/cayd.galenos.2021.30316

 • Edin Botan
 • Tanıl Kendirli
 • Emrah Gün
 • Cansu Yöndem
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Fevzi Kahveci
 • Savaş Serel
 • Esra Çakmak Taşkın
 • Halil Özdemir
 • Ergin Çiftçi
 • Erdal İnce

Gönderim Tarihi: 15.03.2021 Kabul Tarihi: 22.09.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):191-195

Purpura fulminans (PF), pıhtılaşma bozukluğuna bağlı mikrovasküler trombozun neden olduğu nadir fakat ölümcül bir trombotik hastalıktır. Nekroz, kas ve kemik dokusuna ilerleyerek geç mortalite ve morbiditeye katkıda bulunabilir. Dört aylık sağlıklı bir kız ve 7 aylık bir kız çocuğu daha önce yoğun bakım ünitemize meningokoksemiye bağlı şiddetli PF ile başvurmuştu. Her iki hasta da çocuk yoğun bakım ünitesinde ağır ve kritik bir dönem geçirdi ve ekstrakorporeal tedavilerle desteklendi. Geniş ve derin deri lezyonları nedeniyle perineal enfeksiyon için kolostomi açtık. Ayrıca erken cerrahi ampütasyon yerine tüm ekstremiteleri kapsayan tam bir otoampütasyon beklendi. Hem hayatta kalmış hem de kabul edilebilir uzuv işlevi ve bazı mobilizasyon kapasitesi korunmuştur. Sonuç olarak, şiddetli perineal enfeksiyonlarda erken kolostomi, ağır ekstremite tutulumlarında otoampütasyon seçeneklerinin daha iyi sonuç almak için tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Purpura fulminans, pediyatrik yoğun bakım, otoampütasyon, kolostomi, çocuk

Tam Metin (İngilizce)