Özgün Araştırma

Ülkemizde Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Beyin Ölümlerinin İncelenmesi; İnsidans, Etiyoloji ve Organ Bağışı

10.4274/cayd.79663

  • Nilüfer Yalındağ Öztürk
  • Feyza İnceköy Girgin
  • Deniz Birtan
  • İsmail Cinel

Gönderim Tarihi: 30.11.2015 Kabul Tarihi: 22.01.2016 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3(1):11-14

Amaç:

Ülkemizde çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYBÜ) travmatik beyin hasarı (TBH) sonrası beyin ölümü sıklığı bilinmemektedir. Amacımız ÇYBÜ’müzde beyin ölümü ve organ bağışı oranlarımızı saptamak, beyin ölümü gerçekleşen hastaların demografik, etiyolojik ve tanımlayıcı ek bilgilerini paylaşmaktır.

Yöntemler:

Mart 2012 ve Aralık 2014 tarihleri arasında üçüncü basamak ÇYBÜ’de saptanan tüm beyin ölümü olguları beyin ölümü veritabanımızdan, bu tarihler arası yatırılan tüm hasta sayısı ve yatış etiyolojisi tıbbi (elektronik ve dosya) kayıtlardan elde edildi.

Bulgular:

ÇYBÜ’ye yatırılan 889 hastadan 63 tanesi travma nedeniyle yatmış olup 33 tanesinde ağır TBH mevcuttu. Beyin ölümü 10 çocukta saptanmıştı. Kaba beyin ölümü oranı %1,1 olarak hesaplandı. Beyin ölümü saptanan hastaların %70’inde ağır TBH mevcuttu. Bu hastaların ortalama yaş ve ağırlıkları 7,2 (±3,2) yıl ve 25,7 (±9,6) kilogram idi. Ağır TBH olan hastalarda ölümün en sık nedenini beyin ölümünün gerçekleşmesi oluşturuyordu (%53). İki hasta organ vericisi oldu (%20).

Sonuç:

ÇYBÜ’müzde beyin ölümü olgularının çoğunu ağır TBH olanlar oluşturmaktadır. ÇYBÜ beyin ölümü olgularının insidansı ve etiyolojilerinin bilinmesinin farkındalığı arttırarak beyin ölümü tanısını hızlandıracağını, organ bağış oranlarına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasari, beyin ölümü, organ bagisi, çocuk yogun bakim ünitesi

Tam Metin (İngilizce)