Olgu Sunumu

Kırkayak Isırığı Sonrası Trombositopeni

10.4274/cayd.galenos.2021.58076

  • Veysiye Hülya Üzel
  • Meki Bilici
  • Rıdvan Doğan
  • Kamil Yılmaz
  • Özhan Orhan

Gönderim Tarihi: 10.02.2021 Kabul Tarihi: 08.06.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):134-137

İnsanlarda kırkayak ısırıkları nadir olarak bildirilmiştir. Salgıladığı toksinin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Deri reaksiyonları daha çok gelişir. Bu yazıda; kırkayak ısırması sonrası trombositopeni gelişen bir olguyu sunacağız. On sekiz aylık kız hasta gece saatlerinde sağ el sırtından ve başın sağ ön kısmından ısırılmış. Isırık sonrası sabah saatlerinde başlayan kızarıklık ve şişlik şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanın yaşamsal bulguları stabildi. Bakılan tetkiklerinde trombosit sayısı 28.000 K/UL saptandı. Hastada trombositopeniye ait kanama semptomları yoktu. Kontrol amaçlı 10 gün sonra bakılan tam kan sayımında trombosit sayısı 302.000 K/UL olarak bulundu. Kırkayak ısırmaları çok fazla bildirilmese de sıklığı sanıldığından fazladır. Çoğunluğu kendiliğinden düzelen sadece basit lokal reaksiyonlar oluşturmasına rağmen akut miyokard enfarktüsü, akut koroner iskemi, akut böbrek hasarı, anaflaksi, trombositopeni gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilirler.

Anahtar Kelimeler: Kırkayak, trombositopeni, çocuk

Tam Metin (İngilizce)