Olgu Sunumu

Künt Travmanın Nadir Bir Komplikasyonu: Eviserasyon

10.4274/cayd.26349

  • Emel Ulusoy
  • Bengü Serpen
  • Fatma Akgül
  • Hale Çitlenbik
  • Didem Yılmaz Sönmez
  • Osman Zeki Karakuş
  • Durgül Yılmaz
  • Murat Duman

Gönderim Tarihi: 26.10.2017 Kabul Tarihi: 23.01.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(3):129-131

Eviserasyonun eşlik ettiği travmatik abdominal herni, künt abdominal travma sonrası tüm yaş gruplarında nadir görülen bir yaralanmadır. Çocuklarda bisiklet gidonu ile yaralanmalar penetran travmalarda olduğu gibi künt travmaların da önemli bir sebebidir. Burada, bisiklet gidonu ile künt yaralanma sonrası 14 yaşındaki bir eviserasyon olgusu sunduk. Bu olgu, erken müdahale, acil abdominal eksplorasyon ve cerrahi onarım ile komplikasyonsuz, iyi klinik sonuçlar alınabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Eviserasyon, künt travma, çocuk

Tam Metin (İngilizce)