Olgu Sunumu

Künt Batın Travmasına İkincil Akut Apandisit Gelişen Bir Çocuk Olgu: Olgu Sunumu ve Literatürün Taraması

10.4274/cayd.83803

  • Aykut Çağlar
  • Anıl Er
  • Özge Atacan
  • Pelin Gülcü
  • Sinan Genç
  • İlknur Çağlar
  • Tanju Çelik
  • Hurşit Apa

Gönderim Tarihi: 07.11.2017 Kabul Tarihi: 23.01.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(3):140-143

Bu raporda künt batın travması (BAT) sonrasında karın ağrısı ve kusma ile çocuk acil servisine başvuran bir olgu sunulmaktadır. Başvuru anında, hastanın karın muayenesinde yaygın hassasiyet, bilateral alt kadranlarda defans ve rebound mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde belirgin lökositoz ve artmış C-reaktif protein değeri tespit edildi. Kontrastlı batın tomografisinde akut apandisit görülen hasta, çocuk cerrahisi tarafında ameliyat edildiğinde makroskopik ve mikroskopik olarak perfore apandisit ile uyumlu olduğu belirlendi. BAT ve akut apandisit (AA) acil servislerde birbirinden bağımsız olarak sıklıkla karşılaşılan durumlar olmasına karşın nadir de olsa aynı anda görülebilmektedir. Travmanın AA gelişiminde bir etken olup olmadığı konusunda literatürde kısıtlı bilgiler mevcuttur. Bu olguyu sunmaktaki amacımız, acil hekimlerinin BAT sonrasında AA gelişebileceği konusunda farkındalığını arttırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, apandisit, abdominal yaralanma

Tam Metin (İngilizce)