Olgu Sunumu

Kistik Fibrosisli Hastalarda Distal İntestinal Obstrüksiyon Sendromu: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen İki Ayrı Olgu Yönetimi

10.4274/cayd.galenos.2023.83892

  • Merve Mısırlıoğlu
  • Ahmet Sezer
  • Dinçer Yıldızdaş
  • Özden Özgür Horoz
  • Faruk Ekinci
  • Selcan Türker Çolak
  • Dilek Özcan

Gönderim Tarihi: 14.07.2022 Kabul Tarihi: 07.04.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):212-215

Mekonyum ileusu eş değeri olarak da tanımlanan distal intestinal obstrüksiyon sendromu (DIOS), kistik fibrozisli hastalarda bağırsak içeriği ile tam veya parsiyel ileoçekal obstrüksiyon kliniğidir. DIOS, koyulaşmış intestinal sekresyonlar, pankreatik yetmezlik, sindirilmemiş gıda kalıntıları ve yapışkan gaita stazı sonucunda meydana gelmektedir. Batında şişlik, kabızlık, tekrarlayan kramp şeklinde şiddetli karın ağrıları ve kusma kliniği ile hastalar başvurmaktadır. Düz abdominal grafilerde dilate ince bağırsaklar, hava-sıvı seviyeleri ya da ileoçekal bölgede köpüksü görünüm izlenmektedir. Kistik fibrozis hastalarında gelişen obstrüksiyon; derecesine ve semptomlarına bağlı olarak, multidisipliner yaklaşımla medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bu bildiride; çocuk yoğun bakım ünitesinde DIOS tanısı ile takip edilen; biri konservatif, diğeri ise cerrahi olarak tedavi edilen iki kistik fibrozisli kritik hasta çocuktan bahsedilerek tedavi yöntemlerine dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kistik fibrosis, distal intestinal obstrüksiyon sendromu, cerrahi

Tam Metin (İngilizce)